Statystyki miejskie za rok 2022

Znamy miejskie statystyki za zeszły rok. Najprostszy i obojętny temat to najpopularniejsze imiona: Hanna, Laura, Julia, Zuzanna oraz Jakub, Aleksander, Wiktor, Antoni. Rok temu rodzice wybierali najczęściej imiona: Zuzanna, Iga, Laura, Maja oraz Antoni, Jan, Franciszek, Jakub. Zmiany niewielkie.

Liczba mieszkańców na koniec roku: 44 446 (43 641 pobyt stały, 805 pobyt czasowy). Rok temu było to 45 089 osób, dwa lata temu 45 817.

Liczba osób zmarłych: 510 (266 mężczyzn, 244 kobiet). W covidowym roku 2021 odeszło aż 620, a w roku 2020 – 545 osób.

Liczba urodzeń: 221 (125 chłopców, 96 dziewczynek). W roku 2021 urodziło się w Tarnobrzegu 264 dzieci, a w roku 2020 aż (można chyba tak obecnie napisać) 323. Zwróćmy jednak uwagę, że to statystyki dla dzieci urodzonych w Tarnobrzegu, co nie znaczy, że tyle nam przybyło nowych mieszkańców.

Liczba zawartych małżeństw: 148 (82 śluby konkordatowe, 66 cywilne) w tym z cudzoziemcami: 4  (obywatelstwo współmałżonków: greckie, ukraińskie, słowackie, południowokoreańskie). W zeszłym roku było to 174 ślubów, czyli wyraźnie więcej. Zmieniają się jednak proporcje między ślubami konkordatowymi i cywilnymi i to w dość niespodziewaną stronę. W roku 2021 było po 87 ślubów zawartych w kościele i urzędzie, teraz ślubów cywilnych mamy znacznie mniej.

Liczba pojazdów zarejestrowanych ogółem: 3027 – w tym pojazdów nowych 267, używanych kupionych w kraju 1681, sprowadzonych z zagranicy 1079.

Wydane prawa jazdy: 2661, w tym międzynarodowe 25.

Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne, rejestrowana w CEIDG:
zarejestrowana w 2022 r. – 160, wznowiona – 69, zawieszona – 212, wyrejestrowana – 116.

Info: UM

You May Also Like