Znów wzrosną opłaty za odbiór odpadów?

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zagłosują w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Planowana stawka za odbiór odpadów sortowanych ma wynieść 30 zł od każdej osoby w gospodarstwie, co oznacza wzrost o 15%.

To kolejna z serii naszych lokalnych podwyżek. We wrześniu wzrosły ceny wody i odbioru ścieków, a w październiku radni zdecydowali o podniesieniu podatków od nieruchomości.

O podpisaniu aneksu do umowy miasta z FCC – spółką, która wygrała przetarg na trzyletnią obsługę miasta w zakresie odbioru odpadów, informowałem w lipcu tego roku. Wówczas uzgodniono wzrost stawek o 8%, jednak podwyżka kosztów odbioru nie została przeniesiona na mieszkańców.

Na ostatniej zeszłorocznej sesji radni jednomyślnie zdecydowali o dorzuceniu do systemu śmieciowego około 900.000 zł, co było realizacją zmian wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Obecna podwyżka opłat uzasadniana jest kolejny podniesieniem stawek za odbiór odpadów przez spółkę FCC. Według uzasadnienia do projektu uchwały FCC przedstawiła w grudniu 2022 nową kalkulację kosztów, a weryfikacja kalkulacji została pozytywnie oceniona przez miasto.

You May Also Like