Diagnoza potrzeb w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miasto Tarnobrzeg w bieżącym roku po raz kolejny zamierza przystąpić do rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program będzie realizowany od stycznia do końca grudnia 2023 roku. Zachęcamy Seniorów z terenu Miasta Tarnobrzega do udziału w Programie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.
  • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

W związku z tym, MOPR Tarnobrzeg zwraca się z prośbą o zgłaszanie się seniorów w wieku 65 lat i więcej, potrzebujących pomocy w ramach w/w Programu, w terminie do 26 stycznia 2023 r. do godziny 12.00.

Powyższe informacje prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu osobiście, poprzez osoby bliskie, telefonicznie pod numerem telefonu 15 823 07 38 wew. 301 lub e-mailowo na adres: mopr@mopr.pl.

Info: MOPR

You May Also Like