Podwyżka cen śmieci wraca na sesję. O ile więcej zapłacimy?

Co się odwlecze to nie uciecze. Szczególnie jeśli mowa jest o podwyżkach opłat. Na ostatniej sesji prezydent Tarnobrzega ściągnął projekt zakładający podwyżkę opłat za odbiór odpadów na 30 zł od osoby, informując że radni oczekują wyjaśnień. Widocznie wszystko udało się sobie wzajemnie wyjaśnić, bo uchwała z taką właśnie podwyżką wraca na najbliższe posiedzenie Rady Miasta.

Podobnie jak za pierwszym podejściem podwyżka uzasadniana jest aneksem do umowy z 30 czerwca 2022 i kolejną podwyżką wynagrodzenia FCC z grudnia 2022.

Przy okazji zmieniany jest regulamin utrzymania czystości i porządku Dotychczasowy punkt o utrzymaniu chodników w czystości bez zanieczyszczeń i bez zalegania błota, śniegu i lodu rozszerzono do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia, usunięcia lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych, uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, w taki sposób, aby zapewnić swobodne korzystanie z drogi dla pieszych.

O ile wcześniej od posiadaczy szamb i POŚ wymagano tylko systematycznego wywozu, o tyle w nowej wersji dookreślono, że musi się to odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie prezydenta, a częstotliwość ma być dostosowana do ilości pobranej wody, przy czym nie rzadziej niż co 6 miesięcy dla szamb i 12 miesięcy dla POŚ.

You May Also Like