Nowy kierownik Domu Dziennego Pobytu w MOPR

Agnieszka Orłowska od 1 lutego została kierownikiem Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Poprzednio zajmowała stanowisko kierownika Działu Usług Opiekuńczych, a z pomocą społeczną w Tarnobrzegu związana jest od ponad 20 lat.

Agnieszka Orłowska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku socjologia. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła kończąc studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, organizacja pomocy społecznej, mediacje i negocjacje biznesowe, sądowe i pozasądowe, a także na kierunkach usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz psychoonkologia w praktyce klinicznej.

Od ponad 20 lat jest związana z pomocą społeczną. Początkowo pracowała na stanowisku pracownik socjalny/terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Od 2014 r. po pozytywnym przejściu przez procedurę konkursową, zajmowała stanowisko Kierownika Działu Usług Opiekuńczych. Była odpowiedzialna także za realizację Rządowych Programów „Asystent osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”, a także realizowała w MOPR projekty skierowane do seniorów pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” i „Asystent Seniora”.

Agnieszka Orłowska pełni funkcję Przewodniczącej Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest także Prezesem Stowarzyszenia „Maja” im. Marii Delimaty, które prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych społecznie.

Info/fot: UM

You May Also Like