Czwórmiasto – wielkie plany za nie mniejsze pieniądze

We wczorajszym tekście napisałem o tym jak Czwórmiasto powstało 16 lat temu, a później jak to znikało, to się pojawiało, wraz z kolejnymi ekipami przejmującymi władzę w naszych miastach. Dzisiaj o naszych wielkich planach, na podstawie dokumentu, który powstał 3 miesiące temu, ale jakoś zupełnie nie przebił się do przestrzeni medialnej. Przynajmniej w Tarnobrzegu.

Zacznę od odesłania do wczorajszego tekstu, jeśli ktoś jeszcze na niego nie trafił.

Wiadomo, że papier wszystko przyjmie, ale plany rzeczywiście robią wrażenie

Wspomniałem wczoraj o Strategii Rozwoju Stalowej Woli na lata 2022-2030, która dwunastokrotnie odwołuje się do Czwórmiasta. Najbardziej interesujący jest jednak załącznik nr 3, czyli Strategia Działania Inicjatywy Czwórmiasto. Treść załącznika wciąż nie przebiła się medialnie, chociaż powstał kilka miesięcy temu i jest dostępny w Internecie dla każdego. A kilka dyskutowanych tematów udałoby się rozjaśnić, chociażby taki gdzie w okolicy planowana jest budowa biogazowni.

W publikacji znajdziemy szereg interesujących mapek z wizualizacją danych, opracowanych przez TARR S.A. Wciąż przywoływany jest temat szprychy do CPK, tak jakby dotychczasowe rozstrzygnięcia jednak nie były ostateczne. Przymierzamy się też wspólnie do promowania drogi ekspresowej S9.

Mamy również konkretne projekty przewidziane do realizacji. Zaczynamy:

Projekt nr 1: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki Czwórmiasta.

Zakres projektu m.in.:
-­ wypracowanie marki Czwórmiasta,
­- promocja kultury Lasowiackiej,
– promocja tradycji przemysłowych związanych z Centralnym Okręgiem Przemysłowym,
– utworzenie wspólnej oferty turystycznej oferującej turystom korzystanie z atrakcji Czwórmiasta.
– utworzenie trasy rowerowej przebiegającej przez 4 miasta i ich obszary funkcjonalne

opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego, w tym: spójnej identyfikacji wizualnej,
-­ marketing produktów turystycznych m.in. poprzez utworzenie wspólnej strony internetowej prezentującej: atrakcje Czwórmiasta, informacje o miejscach noclegowych, atrakcjach turystycznych, bazie gastronomicznej, wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, promocja produktów regionalnych, wspólny bilet turystyczny umożliwiający korzystanie z atrakcji regionu.

Jakie działania przewidziano w Tarnobrzegu?
Planujemy wykonanie:

Infrastruktury rekreacyjnej:
a. budowa bazy noclegowej dla turystów;
b. zagospodarowanie przestrzeni publicznej m.in.:
-­ budowa mola, pomostów,
-­ stworzenie atrakcji dla turystów związanych z wodą (np.: podwodne miasto, gejzery),
­- budowa miejsc pod kampery,
­- budowa pola namiotowego wraz z pawilonami sanitarnymi,
­- budowa miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku (boiska do gry w piłkę, place zabaw),
c. mała architektura: przebieralnie, ławki, stojaki na rowery;
d. budowa stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną,
e. rozbudowa stanicy żeglarskiej,
f. zagospodarowanie terenów pod łowiska wędkarskie,
g. budowa ścieżek rowerowych,
h. budowa drogi wokół jeziora ok 6 km,
i. budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

2.Infrastruktury zagospodarowania terenu m.in.:
-­ budowa wjazdu nad jezioro,
­- budowa pomostów przy punktach gastronomicznych,
­- budowa punktów do prowadzenia działalności handlowej i usługowej.

Produkty projektu i ich wskaźniki:
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie ze standardami dostępności) – 10 szt.
Liczba osób korzystających (rocznie) – 800 000.
Wartość finansowo zakresu rzeczowego projektu Miasta Tarnobrzega – 100 000 000 zł.

Plany Stalowej Woli to ,,Rozbudowa basenów krytych wraz z nadaniem nowych funkcji rehabilitacyjnych, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kompleksu basenów odkrytych”
Kompleks basenów miałby obejmować strefę rekreacyjną, w tym basen z falą i plażą ze sztucznym piaskiem plus rwąca rzeka, huśtawka wodna, masażery i leżanki. Do kompletu zaplanowano brodzik dziecięcy, basen relaksacyjny, baseny witalne i wieżę zjeżdżalni, strefę basenów sportowych i saunarium z zielonym atrium i strefą wellness. W planach przewidziano nawet mistrzostwa saunamistrzów i specjalną dla nich saunę turniejową. Całość uzupełnić ma strefa gastronomiczna, wodne pokoje zagadek i małpi gaj.

Liczba osób korzystających (rocznie) – 290 000.
Liczba wdrożonych nowych technologii – 2 szt.
Powierzchnia obszaru inwestycji – 63 084 m2
Powierzchnia zabudowy – 11 637 m2
Powierzchnia utwardzona – 12 070 m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 39 377 m2
Działka 26/41 obr. 006 – HSW
Całkowita wartość projektu – 150 000 000 zł.

Zakres projektu Gminy i Miasta Nisko:
„Rozbudowa oferty turystycznej zbiornika wodnego „Zalew Podwolina w Nisku” – kontynuacja projektu związanego z rewitalizacją obszaru zbiornika.

W Nisku przewidziano rewitalizację zalewu Podwolina, z budową miejsca na kampery, zdjeżdżalni, powiększeniem kąpieliska, budynki infrastruktury, pomosty, korty tenisowe oraz centrum szkolenia żeglarskiego sekcji Optymist.
Liczba osób korzystających (rocznie) –30 000.
Całkowita wartość projektu – 25 000 000 zł.

Zakres projektu Gminy Sandomierz:
„Sandomierski Bulwar miejscem integracji mieszkańców i turystów”

W ramach projektu powstaną dwa nowe produkty turystyczne:
Trasa kajakowa od Bulwaru nad Wisłą do Gór Pieprzowych, jako element turystyki rekreacyjno- wypoczynkowej,
Stworzenie przestrzeni do rekreacji i odpoczynku – zagospodarowanie terenu Bulwaru nad Wisłą, w tym budowa ścieżki rowerowej, jako element turystyki kwalifikowanej.
Liczba osób korzystających (rocznie) – 150 000.
Całkowita wartość projektu – 35 000 000 zł.

Kolejny pomysł to system tras rowerowych według poniższej listy:

Stalowa Wola – Tarnobrzeg

Ze Stalowej Woli ścieżką rowerową do Jamnicy (lasem) – z Jamnicy do Zapolednika lasem przez Nowy Grębów (atrakcja: Pałac Dolańskich) do Wydrzy – stawy w Jeziórku przez Siedlisko (omijając Stale) do Mokrzyszowa.

Ze Stalowej Woli ścieżką rowerową do Jamnicy (lasem) – Grębów (uwaga: krótki odcinek jazdy główną drogą wojewódzką – w tym most na Łęgu).

Z Grębowa do Zabrnia, dalej Poręb Furmańskie, Furmany, Sobów – dalej: przez Zwierzyniec lub ul. Litewską do głównej drogi.

Stalowa Wola – Sandomierz

Z centrum na osiedle Piaski aż do granicy miasta – dalej Obojnia, Zaosie, Kotowa Wola, Kępie Zaleszańskie, most na Łęgu, Orliska, Sokolniki – po śladzie Green Velo lub przez Trześń (przekraczanie mostu na Trześniówce drogą krajową).

Z centrum do Rozwadowa, dalej do Pilchowa i Turbi -Wólka Turebska, Majdan Zbydniowski, Zbydniów – wzdłuż starorzecza Sanu do Skowierzyna (droga polna) – ze Skowierzyna można dalej Green Velo, lub w stronę Wrzaw (Pączek Gorzycki do wału, gdzie jest pomnik bitwy wrzawskiej) – dalej wzdłuż wału do Gorzyc. Przekroczenie Łęgu drogą krajową – dalej Zalesie Gorzyckie i wjazd do Sandomierza od strony Nadbrzezia.

Wskaźniki projektu ogółem:
Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem: 10 – Tarnobrzeg, 4 -Stalowa Wola, 1 – Nisko, 1 – Sandomierz,

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne turystyczne objęte wsparciem: 800 000 Tarnobrzeg, 290 000 Stalowa Wola, Sandomierz 150 000, Nisko 30 000.
Budżet ogółem 310 000 000 zł:
Tarnobrzeg – 100 000 000 zł
Stalowa Wola – 150 000 000 zł
Nisko – 25 000 000zł
Sandomierz – 35 000 000 zł.

Projekt nr 2: Utworzenie Ekoaglomeracji Czwórmiasta.

Zarys projektu w poszczególnych miastach Partnerstwa (wspólny cel):

Miasto Tarnobrzeg
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę elektrowni PV o mocy do 6 MWp na działce nr 730 na osiedlu Sobów składającej się z niezależnych bloków paneli z modułami o łącznej mocy znamionowej do 6 MWp, wraz z instalacją elektryczną i siecią monitorującą funkcjonowanie systemu, stacją transformatorową drogami serwisowymi, miejscami postojowymi, oświetleniem i monitorowaniem terenu.
Ponadto miasto Tarnobrzeg planuje zakup, dostawę i montaż z instalacją ok. 5 tys. szt. opraw oświetleniowych typu LED wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem.
Wartość szacunkowa: 30 000 000 zł.

Gmina Stalowa Wola
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia będzie obejmowała swoim zasięgiem dwa obszary na terenie miasta Stalowej Woli. Pierwsza przestrzeń dotyczy powierzchni zrekultywowanych stawów osadowych na byłym terenie HSW (nr działki 102/595, obręb 6). Obszar przedmiotowej działki do przeznaczenia pod farmę fotowoltaiczną wynosi około 1 ha, natomiast planowana moc do zainstalowania w granicach 0,5 MW.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2 500 000 zł.

Drugie miejsce przeznaczone pod inwestycję zlokalizowane jest na terenie nieczynnego miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli (nr działki 1934/4, obręb 1). Budowa elektrowni planowana jest na powierzchni 4,57 ha, o mocy 2 MW. Ponadto na terenie Stalowej Woli około 3 000 szt. lamp ulicznych wymaga wymiany opraw oświetleniowych.
Wartość szacunkowa: 20 000 000 mln zł.


Gmina i Miasto Nisko
W ramach zadania planuje się:
1) budowę farmy fotowoltaicznej na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych o mocy 2 MW;
2) budowę farmy fotowoltaicznej na potrzeby działania oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej o mocy 0,5 MW;
3) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Nisko o łącznej mocy 0,6 MW.
Wartość: 16 000 000 zł.


Gmina Sandomierz:
„Uporządkowaniem gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. rozpoczęło działania mające na celu realizację zadania pn. „Uporządkowaniem gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”. Zadanie to ma przede wszystkim na celu zastosowanie jako procesu stabilizacji osadów ściekowych powstających w wyniku oczyszczania ścieków procesu fermentacji mezofilowej, prowadzonej w wydzielonych komorach fermentacyjnych WKF z pełną instalacją do ujmowania i zagospodarowania powstającego w trakcie procesu biogazu.
W stworzonej w 2020 roku Wariantowej koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu zaplanowano gospodarkę biogazową z wykorzystaniem kogeneracji. Szacuje się, że produkcja energii elektrycznej z biogazu wyniesie w skali roku prawie 1300 MWh (przy produkcji ok. 1456 m3/d biogazu). Odzysk energii elektrycznej z biogazu będzie stanowił blisko 90% zapotrzebowania oczyszczalni na energię. Przyjęte rozwiązanie rozbudowy oczyszczalni przewiduje również w linii ściekowej dobudowę osadnika wstępnego, co pozwoli na optymalizację parametrów procesowych, a także obniżenie zużycia energii.
Wartość inwestycji – 36 900 000 zł.

Projekt nr 3: Rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up) na terenie Czwórmiasta przy wykorzystaniu potencjału istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu.

Działania w ramach projektu koncentrować się będą na zagadnieniach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości innowacyjnej. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podejmie rolę lidera koordynującego na zasadach partnerskich.

W ramach projektu realizowana będzie współpraca sieciowa z instytucjami otoczenia biznesu ze wszystkich 4 ośrodków tworzących Porozumienie Czwórmiasto, jak i w perspektywie również innych pobliskich ośrodków gminnych. W ramach tych działań została już rozpoczęta komunikacja z przedstawicielami IOB Stalowej Woli i Sandomierza.

W szczególności działania będą polegały na podejmowaniu wspólnych inicjatyw projektowych ukierunkowanych zarówno na istniejące firmy z obszaru Czwórmiasta, jak i start-upy powstające na tym obszarze. TARR S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia poprzez dotacje dla start-upów różnej wielkości i wykorzystaniu wsparcia z funduszy europejskich.

I co?

Plany robią wrażenie? Czekamy zatem na efekty. Dotychczasowa działalność Czwórmiasta nauczyła nas cierpliwości i ograniczania oczekiwań. Ale może tym razem będzie inaczej? Plany chyba nigdy nie zaszły tak daleko.

Serwis kawowy

Dziękuję za doczytanie do tego miejsca. A może chcesz postawić mi wirtualną kawę? Można to łatwo zrobić klikając poniżej.
Mile widziane nawet espresso za piątaka 😉

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like