Literatura lasowiacka

Gdzie szukać informacji o Lasowiakach? Podpowiedzą członkowie Klastra Lasowiackiego, którzy opracowali obszerne zestawienie literatury o tej tematyce.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zapoczątkowany przez etnolog Patrycję Laskowską-Chyłę cykl „Książka tygodnia”, w ramach którego na facebookowym fanpage’u Klastra Lasowiackiego były publikowane książki o Lasowiakach. Wielu czytelników zwracało uwagę, że źródła wiedzy o tej kulturze są bardzo rozproszone i czasami trudno dostępne. Wtedy powstał pomysł stworzenia listy wydanych dotąd publikacji o mieszkańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Tego zadania podjęli się eksperci skupieni wokół Klastra Lasowiackiego. Historyk, regionalista, pisarz – dr Roman Niwierski reprezentujący w strukturach Miasto Stalowa Wola jako pierwszy opracował bogatą literaturę źródłową wraz z zagadnieniami obszarów dziedzin występujących w literaturze przedmiotu. Opracowana bibliografia została uzupełniona o wydawnictwa znajdujące się w zasobach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, a opisane zostały przez etnolog i muzeolog – Elżbietę Skromak. Kolejnego uzupełnienia zbioru tekstów etnograficznych dokonała etnolog Patrycja Laskowska-Chyła. Teraz można to zestawienie znaleźć na stronie Klastra Lasowiackiego – www.klasterlasowiacki.pl w zakładce Literatura.

Obszerne zestawienie literatury o tematyce lasowiackiej i dziedzictwa kulturowego Lasowiaków obejmuje artykuły oraz publikacje popularno-naukowe i naukowe wydane w latach 1886-2022 na terenie Polski i w języku polskim. Zawiera zagadnienie z dziedzin takich jak: historia, etnografia, zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, szkolnictwo i oświata, kultura, językoznawstwo, literatura piękna, sztuka, religia i kościół.

Zestawienie może być pomocne dla studentów, nauczycieli, dziennikarzy, bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych w gruntownym pogłębianiu wiedzy na temat Lasowiaków i ich dziedzictwa.

Jak wyjaśniają twórcy zestawienia – lista nie jest zamknięta. To wybór publikowanych dotąd materiałów, który będzie systematycznie uzupełniany. Mile widziane są także sugestie ze strony wszystkich, którzy znają publikacje nieujęte na liście. W tej sprawie można się kontaktować z członkami Klastra Lasowiackiego mailowo: klasterlasowiacki@gmail.com

You May Also Like