Prezydent ogłasza badania ankietowe na temat rozwiązywania problemów społecznych miasta

We wczorajszym rozporządzeniu prezydent Tarnobrzega ogłosił badania ankietowe w celu zebrania informacji potrzebnych do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega do 2027 roku. Badania skierowane do wszystkich mieszkańców mają być prowadzone od 28 marca do 30 kwietnia w formie ankiety na stronie miasta i MOPRu.

W kolejnych pytaniach będziemy się mogli wypowiedzieć na temat naszego zadowolenia z warunków życia w Tarnobrzegu, w tym z dostępności Internetu, imprez cyklicznych, oferty kulturalnej, warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa, oferty edukacyjnej, dostępności przedszkoli, handlu i usług, możliwości znalezienia pracy, czy stanu dróg.

W kolejnych pytaniach mamy wybrać grupy zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i zaznaczyć na liście najważniejsze problemy społeczne rodzin. Później zajmiemy się sytuacją młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.

Intersujące jest pytanie o przyczyny bezrobocia w mieście Tarnobrzeg, wśród których do wyboru wymieniono m.in. niechęć do podjęcia pracy, brak kwalifikacji, czy uzależnienia.

Dalsze pytania dotyczą uzależnień, przemocy domowej, opieki zdrowotnej , edukacji, kultury i sportu i bezpieczeństwa. Ankietowani mają ocenić jakie działania mają się przyczynić do rozwiązania problemów społecznych (na liście np. budowa dróg, rozwój i promocja turystyki, czy organizacja imprez jak np. pikników rodzinnych.

W kilku pytaniach ankietowani mogą wystawić oceny w zakresie opieki nad dziećmi, edukacji, oferty kulturalnej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, przeciwdziałania bezrobociu i uzależnieniom.

Pod koniec ankiety mamy kilka pytań otwartych, gdzie można wskazać problemy osób starszych, niepełnosprawnych, czy zaproponować działania i inicjatywy.

Ankietę możemy tymczasem zobaczyć w formie pliku pdf (LINK DO ANKIETY), ale pewnie wkrótce będzie dostępna jako normalny formularz online.

Uzupełnienie 31.03.2023:
I już można wypełnić ankietę online: https://forms.gle/Jrh8zwSkRRUf82dM6

You May Also Like