Do drugiej edycji Polskiego Ładu brakuje nam już prawie 10 mln zł. Na dwa zadania nie było chętnych

W ramach drugiej edycji Polskiego Ładu do Tarnobrzega trafiła promesa na 34,9 mln zł, co miało z założenia wystarczyć na 95% kosztu zaplanowanych prac, dokładnie: niemal 30 mln zł na remonty dróg i prawie 5 mln zł na budowę boiska z infrastrukturą na ul. Zwierzynieckiej. Niestety, kolejne informacje z postępowań nie napawają optymizmem. W sumie to nic nowego, bo podobne problemy mieliśmy przy pierwszej edycji.

Ile nam brakuje do Polskiego Ładu?

W przypadku zadania „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu” kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 5.500.000 zł. Wpłynęły trzy oferty, z których najniższa opiewała na 6.300.443 zł, co oznacza, że zabrakło nam względem planów 800.443 zł. Postępowanie zostało unieważnione.

Jakie oferty otrzymaliśmy w postępowaniu na drogi?

Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu.
Kwota na zadanie: 5.663.900 zł, najniższa oferta na 8.032.712 zł, przekracza kwotę o 2.368.812 zł

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – ul. Waryńskiego, Wyspiańskiego, Tracza, 12-go Października.
Kwota na zadanie: 8.663.213 zł – nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie nr 3: Przebudowa dróg – ul. Sielecka, Jasień, Szczęśliwa, Sobowska.
Kwota na zadanie: 6.120.178 zł – nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie nr 4: Przebudowa dróg: Podleśna, Kanadyjska
Kwota na zadanie: 3.994.420 zł, najniższa oferta na 4.473.901 zł, przekracza kwotę o 479.481 zł

Zadanie nr 5: Przebudowa dróg: Jaśminowa, Czereśniowa
Kwota na zadanie: 2.844.672 zł, najniższa oferta na 5.566.417 zł, przekracza kwotę o 2.721.745 zł

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi.
Kwota na zadanie: 4.213.526 zł, najniższa oferta na 7.569.412 zł, przekracza kwotę o 3.355.886 zł

Uwaga:
Kryteria wyboru oferty to tylko w 60% cena, gwarancja i rękojmia 20%, termin realizacji 20%, przy czym za termin realizacji do 528 dni przyznawane jest 10 pkt, za 512 dni 15 pkt, a za 496 dni 20 punktów. W przypadku gwarancji minimalny okres to 3 lata (0 punktów), 10 punktów przewidziano za 4 lata, a 20 pkt za 5 lat gwarancji. Nie wiemy jakie warunki zaproponowały poszczególne firmy. Po uwzględnieniu czasu realizacji i gwarancji może się okazać, że wyżej oceniona oferta może mieć jednocześnie wyższą, a nie niższą cenę.

W zadaniach 5 i 6 najniższe ceny zaoferowała firma Strabag, w zadaniu 4 firma Robson. PBI wypadło wyżej niż Strabag, ale w zadaniu 1 tylko oni złożyli ofertę.

Po podsumowaniu brakujących środków na boisko i remonty dróg uzyskujemy kwotę 9.726.367 zł

Co więcej, na dwa najdroższe (blisko 15 mln zł!) zadania nr 2 i 3, czyli remonty ulic Waryńskiego, Wyspiańskiego, Tracza, 12 Października, Sieleckiej, Jasień, Szczęśliwej i Sobowskiej, nikt nie złożył oferty, możemy zatem śmiało założyć, że ostateczna brakująca kwota znacznie przekroczy wspomniane blisko 10 mln zł. W przypadku zadania nr 5 najniższa oferta jest wyższa od planowanej kwoty prawie o 100%.

Co nam zostaje?

To co poprzednio. Ogłaszać kolejne przetargi do skutku, przy czym ceny wcale nie muszą być coraz niższe. Przy okazji pierwszej edycji Polskiego Ładu słyszeliśmy zapewnienia, że żadnej złotówki nie oddamy do centrali. I słusznie. Słyszeliśmy również, że nie stać nas na większy wkład własny. Również słusznie. Na szczęście pojawiła się opcja ograniczenia zakresu prac, dzięki czemu mogliśmy zrezygnować z remontu dróg na strefie i ulicy Bema. Zrobić mniej, ale wciąż z niskim wkładem własnym i bardzo wysokim dofinansowaniem z centrali. Już chyba czas zacząć się zastanawiać nad tym z czego będziemy musieli zrezygnować tym razem. A specjaliści niech się jeszcze zastanawiają dlaczego nikt nie złożył oferty na dwa najwyżej wyceniane zadania oraz dlaczego niedoszacowanie kosztów sięga nawet 96%.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like