Jak zmienił się Tarnobrzeg w ostatnim roku? Znamy nowy Raport o Stanie Miasta

Przygotowanie Raportu o Stanie Miasta jest obowiązkowe. Często to powtarzane informacje, czy zestawienie informacji i wydarzeń, które już znamy. Warto jednak patrzeć na szereg wskaźników, bo czy trendy nie są ważniejsze niż aktualna sytuacja? Czym możemy się pochwalić oprócz zainaugurowanych w zeszłym roku potańcówek?

Ubyło nas.
W roku 2021, według meldunków, mieliśmy oficjalnie 45175 mieszkańców, w zeszłym roku już tylko 44446, co oznacza spadek o 729 osób. Ubyło również osób zameldowanych na czas określony, dokładnie o 280 osób.

Spadła liczba urodzeń.
Z bardzo niskiego poziomu 269 urodzeń w roku 2021 zeszliśmy na 152 urodzenia. Jeszcze w roku 2018 było to 386 urodzeń.

Spadł przyrost naturalny.
Ujemny przyrost naturalny osiągnął poziom -360, przy -347 w zeszłym roku.

Spadła liczba nowozakładanych podmiotów gospodarczych.
W roku 2021 zarejestrowano w Tarnobrzegu 201 firm, w zeszłym roku już tylko 162.

Wzrosła liczba zawieszonych działalności gospodarczych.
Ze 120 zawieszonych działalności w roku 2021, wskaźnik ten wzrósł do 162.

Spadła liczba bezrobotnych.
W roku 2021 mieliśmy 1424 osoby bezrobotne, w roku 2022 było to już tylko 1065 osób.

Spadła stopa bezrobocia.
Z poziomu 8,2% zeszliśmy na 6,8%. Bardzo dobry, rekordowy chyba wynik.

Nieznacznie wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta.
Z poziomu 223 zatrudnionych osiągnęliśmy zatrudnienie 227 osób. Co ciekawe 144 osoby zatrudnione to kobiety, zaś tylko 83 zatrudnionych to mężczyźni.

Zadłużenie nieznacznie spadło.
Z poziomu 114,9 mln zł w roku 2021 zeszliśmy do 111,9 mln zł w roku 2022. To jednak tylko chwilowa pociecha, bo już szykujemy się na przekroczenie 130 mln zł.

Spadły dochody miasta.
Z poziomu 372, 7 mln zł zeszliśmy do 362,7 mln zł, przy czym spadły zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe.

Spadły wydatki majątkowe.
Z poziomu 68,3 mln zł zeszliśmy do 50,8 mln zł, przy czym spadły głównie wydatki majątkowe współfinansowane ze środków UE.

Wzrosły opłaty lokalne, czyli drożej płacimy za życie w Tarnobrzegu.
Z poziomu 25,8 mln zł doszliśmy do 28,1 mln zł, w czym największy udział mają wysokie podatki od nieruchomości. Ale będzie jeszcze gorzej. Na rok 2023 miasto zaplanowało ściągnięcie z mieszkańców aż 30,1 mln zł.

Spadły zaległości w podatkach.
Z poziomu 4,4 mln zł zeszliśmy do 1,7 mln zł. Interesujące. Dobre wieści.

Wzrosła powierzchnia opodatkowanych budynków.
Z poziomu 1289350 m2 opodatkowanych budynków mieszkalnych doszliśmy do 1334634 m2. W przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą doszliśmy do 448450 m2, startując od 425939 m2 w roku 2021. Wzrasta jednocześnie powierzchnia opodatkowanych gruntów związanych z działalnością gospodarczą, wartość budowli, spada za to powierzchnia gruntów rolnych.

Bardzo pogorszyły się wyniki finansowe miejskich spółek.
Wynik finansowy Tarnobrzeskich Wodociągów to zmniejszenie zysku z 2,7 mln zł do 1,1 mln zł.
W przypadku TTBS z poziomu +271 tys. zł udało się zejść z wynikiem finansowym na minus, konkretnie na – 4,296 mln zł.
Rejon Dróg Miejskich z poziomu +35 tys. zł również zszedł na minus, konkretnie na -202 tys. zł.
Wynik Kopalni Siarki „Machów” spadł z +2 mln zł do +1,2 mln zł.
Wynik Wydawnictwa Samorządowego spadł z 85,0 tys. zł do 39,8 tys. zł.
Wynik TARR spadł ze 197 tys. zł na 182 tys. zł.
Lepszy wynik niż w roku 2021 zanotowała wyłącznie spółka FCC, która z poziomu 364 tys. zł doszła do 5,949 mln zł na plusie, ale to dane wstępne, nieprzebadane jeszcze przez biegłego rewidenta.

Usunięto więcej drzew.
W punkcie o usuniętych drzewach obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu i kolidujących z inwestycjami wymieniono 399 sztuk w roku 2022. W poprzednim roku były to 324 sztuki.

Spadła ilość wydawanych pozwoleń na budowę.
W roku 2021 wydano 227 pozwoleń na budowę, w roku 2022 tylko 184. Wzrosła jednak ilość pozwoleń na budynki wielorodzinne, z 1 do 3.

Spadła ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana ze 113 na 93.

Spadły wydatki na inwestycje i remonty.
Z poziomu 57,4 mln zł w roku 2021 zeszliśmy do 45,6 mln zł w roku 2022.

Wzrosła liczba dzieci w miejskich przedszkolach.
Z poziomu 1282 pociech w roku 2021 doszliśmy do 1302 przedszkolaków.

Spadła ilość uczniów w miejskich szkołach podstawowych.
Z poziomu 2864 w roku 2021 zeszliśmy do 2775 w roku 2022.

Wzrosła ilość uczniów w miejskich szkołach ponadpodstawowych.
Z poziomu 3363 uczniów w roku 2021 doszliśmy do 3768 uczniów w roku 2022.

Jak oceniacie sytuację Tarnobrzega?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like