Szykujemy się do drugiej fali odkomarzania

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 17-21 czerwca  2023 r., Spółka podejmie próby odkomarzania w mieście Tarnobrzeg. Jeśli warunki pogodowe pozwolą podjąć akcję szczegółowy harmonogram zostanie przesłany w odrębnym komunikacie.

Akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:
– temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
– temperatura nie może być niższa niż 10°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu. Niska temperatura powoduje gęstnienie preparatu i uniemożliwia jego rozpylenie.
– brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
– minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Spółka na bieżąco śledzi prognozy pogody i aktualne wskazują na możliwość przeprowadzenia akcji we wskazanych terminach. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, termin akcji może ulec zmianie.

You May Also Like