Mamy nowy skład Rady Seniorów

Podczas zorganizowanych 23 czerwca br. wyborów do Rady Seniorów wyłoniono 21 radnych, którzy w latach 2023 – 2027 podejmą się pracy na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Tarnobrzega. Chętnych do zasiadania w tym gremium było sporo, bo aż 44 osoby zgłosiły swoją gotowość do podjęcia się tego wyzwania. Ostatecznie w wyborach uczestniczyło 41 kandydatów.

– Cieszy tak duże zaangażowanie seniorów w życie miasta. Kończąca kadencję Rada Seniorów wykazała się olbrzymią aktywnością, zrealizowała wiele projektów na rzecz seniorów, co chyba odważyło kolejne osoby do spróbowania swych sił. Dziękuję za tak wspaniały odzew, gratuluję wybranym nowym radnym – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Aktualna kadencja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega kończy się 17 września 2023 r. W związku z § 5 Statutu Rady Seniorów, wybory przeprowadza się minimum dwa miesiące przed upływem bieżącej kadencji, stąd czerwcowy termin. Wybory do Rady Seniorów przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Bożena Kapuściak, przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański oraz radny miejski Sławomir Partyka.

Spośród 41 uczestniczących w wyborach kandydatów największą liczbę głosów uzyskali, a tym samym zasiądą w Radzie Seniorów Miasta Tarnobrzega III kadencji – w kolejności alfabetycznej: Bańka Janina, Bednarek Elżbieta, Bęc Krystyna, Biernacka Józefa, Bokwa Wiesława, Dąbek Łucja, Dusak Bronisława, Gardynik Leon, Grabowska Ewa, Juruś Jadwiga, Kędzia Henryk, Okonowski Grzegorz, Partyka Henryk, Paterek Bogusław, Piekarska- Kret Dorota, Procak Bogusław, Sęk Tadeusz, Sosnowska Halina, Stec Małgorzata, Szymaszek Zbigniew, Turczyk Barbara.

Nowi radni ślubowanie złożą i wybiorą Prezydium Rady jeszcze w lipcu. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Prezydent, ustalając porządek obrad, w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady, jednocześnie pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady do momentu wyboru Prezydium Rady.

Info/fot. UM

You May Also Like