Wstrzymujemy się z drugą stanicą żeglarską nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W ostatniej tygodniówce pisałem o planowanych na sesję głosowaniach, w tym o przeznaczeniu 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Kto czyta tygodniówki ten wie. Na ostatniej sesji radni poparli wniosek Kamila Kalinki żeby ten punkt z planowanych wydatków wykreślić.

Poprzednia tygodniówka, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, dostępna jest poniżej:

Koncepcja zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W przedstawionej rok temu koncepcji zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim (link poniżej)

budowę nowych obiektów dla żeglarzy uzasadniano następująco:

Niezbędna jest rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja elementów nowych. Projekt koncepcyjny przewiduje budowę infrastruktury dla organizacji imprez żeglarskich o zasięgu ogólnopolskim. Zaproponowano rozbudowę bazy żeglarskiej w północno-wschodniej części jeziora, z utworzeniem tam nowej bazy sportowej oraz przebudowę istniejącej części mariny. Zakres przewiduje również przebudowę komunikacji w strefie nabrzeża, budowę punktu widokowego, trybuny terenowej (schodów nabrzeżnych), szerokiego slipu sportowego i dźwigu umożliwiającego wodowanie jednostek bez slipu. Projekt koncepcyjny przewiduje powiększenie terenu z przeznaczeniem pod użytkowanie przez armatorów prywatnych oraz klub żeglarski. Niezależnie od budynku mariny należy przewidzieć budowę nowych hangarów dla magazynowania łodzi regatowych Klubu Żeglarskiego oraz hangarów warsztatowych, umożliwiających prowadzenie napraw i konserwacji łodzi.

Wówczas wycenialiśmy koszty z dodaniem 10% na blisko 11 mln zł, ale dodatek 10% brzmi obecnie mało realnie.

W projekcie uchwały na ostatnią sesję uzasadnienie wydatków na opracowanie dokumentacji brzmiało następująco:

100.000,00 zł („Budowa stanicy żeglarskiej – opracowanie dokumentacji technicznej”). W związku ze złożeniem Wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, koniecznym jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej dla ww. projektu „Budowa stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu”, które realizowane będzie w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania wynosi 3.130.000,00 zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jest konieczne, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na wkład własny dla ww. zadania, do którego złożono wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dokumentacja stanicy wykreślona poprawką

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kamil Kalinka zadał pytanie po co nam druga stanica żeglarska (oprócz Mariny), która kosztować będzie około 15 mln zł, w tym około 3 mln zł wkładu własnego. Zdawał sobie przy tym sprawę, że może podpaść żeglarzom, ale uznał, że to jednak stosunkowo niewielka grupa. Radny Kalinka przypomniał, że czekamy na KPO, które po wyborach powinno ruszyć bez dalszych problemów i inne perspektywy uzyskania środków. Zwracał uwagę na ogromne potrzeby środków na wkłady własne (inwestycje w ramach Czwórmiasta), przy bardzo niskich nakładach inwestycyjnych zaplanowanych na kolejne lata. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej w przyszłym roku planujemy wydać na inwestycje około 400.000 zł, a w roku 2025 jedynie… 80 tys. zł! W tej sytuacji budowę drugiego obiektu dla żeglarzy uznał za fanaberię i zgłosił poprawkę wykreślającą wydatki na dokumentację tego obiektu. Nie miał przy tym zastrzeżeń do innych inwestycji nad Jeziorem.

W dalszej wypowiedzi Kamil Kalinka zwrócił uwagę, na podstawie danych z komisji, że w zeszłym roku jezioro kosztowało nas 1,5 mln zł, przy około 0,5 mln zł przychodów. Wychodzi, że utrzymanie Jeziora to milion złotych na minusie rocznie, przy czym nie uwzględniamy wydatków na inwestycje i tego kiedy się potencjalnie mogą zwrócić. Stanica jak najbardziej mogłaby powstać, ale nie za miejskie pieniądze.

Radny Łukasz Nowak zwrócił uwagę, że potrzebujemy obecnie około 10 mln zł na wkłady własne i spytał skąd mamy mieć na to finansowanie.

Radny Damian Szwagierczak zaproponował przyjęcie uchwały porządkującej sytuację nad Jeziorem, niejako dającej zielone światło dla przedsiębiorców, którzy planują tam zainwestować. Do uregulowania jest chociażby kwestia długoterminowych najmów, które sprzyjają większym inwestycjom. Przypomniał w tym temacie casus Wake Parku, który miał duże problemy z miejscówką, a obecnie jest ważnym i popularnym obiektem. Trzeba dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji prywatnych, a nie tylko ze środków miasta.

Prezydent Dariusz Bożek przypomniał, że w zeszłym roku przy prezentacji koncepcji nie było uwag, w tym uwag do stanicy. Inwestycja miałaby być ze środków pozaunijnych, z możliwością dofinansowania z ministerstwa przy zadaniu trzyletnim. Środowisko żeglarzy jest coraz szersze, a projekt ma pozytywną opinię również na szczeblu województwa.

Prezydent poinformował również, że staramy się o dodatkowe środki, żeby tegoroczny budżet był z nadwyżką. W razie potrzeby możemy sprzedać nieruchomości, w tym teren poszkolny na ul. Dekutowskiego, bo wciąż mamy zainteresowanych. Mamy również inwestorów interesujących się terenami nad Jeziorem, w tym w okolicy cypla i nie są to inwestycje na setki tysięcy złotych, tylko dużo większe.

Ostatecznie poprawka radnego Kamila Kalinki została przyjęta przez radnych, uzyskując 10 głosów za, przy 4 przeciw i 5 wstrzymujących się. Nie opracowujemy zatem dokumentacji na stanicę z obiektami towarzyszącymi, co na dłuższy czas może wstrzymać tę inwestycję.
A pełne podsumowanie tygodnia pewnie wieczorem.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like