Wyjątkowa lista projektów złożonych do BO2024

To naprawdę wyjątkowa lista projektów, wybór i rozmaitość jak nigdy. Wybory idą, czy co? Tarnobrzeżanie złożyli łącznie 41 projektów, w tym aż 16 dużych i 25 małych. Wśród tematyki m.in. takie nowinki jak finansowanie procedury in vitro dla 24 par, czy akcja szczepień przeciw HPV, czy dostęp do kastracji. Nabór zakończył się 30 czerwca, do 1 września trwa weryfikacja projektów. Ostateczna lista będzie opublikowana 25 września, głosowanie w październiku.

Budżet Obywatelski Tarnobrzeg

 • Wymiana orynnowania dachu wraz z wykonaniem opaski wokół budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Demontaż starych i montaż nowych elementów dachu: orynnowania dachu i obróbek blacharskich,
  rynien dachowych, rur spustowych. Wykonanie nowej opaski budynku z kostki betonowej.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w obrębie kompleksu garaży samochodowych na Kamionce w Tarnobrzegu (etap I)
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej zlokalizowanej w obrębie kompleksu garaży samochodowych położonych na terenie osiedla Miechocin w rejonie Kamionki na odcinku o długości 600 mb., tj. od strony zjazdu z drogi gminnej ul. 12 Października w kierunku drogi serwisowej usytuowanej od wschodniej strony obwodnicy miasta Tarnobrzega z wykonaniem nawierzchni bitumicznej i poboczy.
  Szacunkowy koszt: 1 361 800 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Centrum Sportów Plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Tarnobrzeskie Centrum Sportów Plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim umożliwi profesjonalne
  trenowanie plażowych dyscyplin sportowych w komfortowych warunkach. Korzystający w okresie letnim z centrum tarnobrzeżanie oraz turyści będą mogli zagrać w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, tenis plażowy oraz w koszykówkę 3×3 na 2 boiskach.
  Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Remont chodnika między ulicą Kopernika a ulicą Św. Barbary
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zadanie polegać ma na gruntownej przebudowie chodnika łączącego ulicę Kopernika z ulicą Św. Barbary
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Bezpieczne przejście przez Wisłostradę w sąsiedztwie cmentarzy
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych przez Wisłostradę na przejście pieszo-rowerowe z sygnalizacją przyciskową, oświetleniem nad przejściem. Eliminacja zdarzeń drogowych jakie występują na tym przejściu, ponadto zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, szczególnie dzieciom i osobom starszym.
  Szacunkowy koszt: 309 900 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Tablica wyników sportowych na Euroboisku (osiedle Serbinów)
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż na Euroboisku (osiedle Serbinów) diodowej tablicy wyników sportowych, przeznaczonej do użytku na zewnętrzne boiska sportowe. Tablica byłaby sterowana bezprzewodowo z pilota – tablica główna (zegar czterocyfrowy pełny + wynik 0 – 19), wysokość cyfr 600, 450 mm, stałe duże napisy GOSPODARZE – GOŚCIE – widoczność do 200 m.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Przebudowa ul. Garażowej
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Przebudowa ulicy Garażowej na długości ok. 225 m – jezdni, wraz z wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m na ul. Garażowej, po prawej stronie ulicy, po przeciwnej stronie garażów, na całej długości ok. 225 m, od cmentarza żydowskiego przy ul. Sienkiewicza do ul. Kwiatkowskiego.
  Szacunkowy koszt: 1 370 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Zdrowa Młodzież Przyszłością Tarnobrzega
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Zaszczepieniu grupy dzieci i młodzieży z roczników od 2009 do 2005 trzema dawkami szczepionki
  GARDASIL 9 przeciwko wirusowi HPV (brodawczaka ludzkiego), powodującego raka szyjki macicy, odbytu, pochwy, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej oraz okolic głowy i szyi.
  Szacunkowy koszt: 1 371 600 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Rewitalizacja obiektów Parku dzikowskiego
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Wykonanie remontu ogrodzenia Parku Dzikowskiego od wzdłuż ulicy Nadole i Sandomierskiej do wysokości Kuchni Dworskiej. Wykonanie remontu mostu mad fosą od strony bramy gł., ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej od bramy gł. do arboretum, dachu na budynku tuczarni, remontu budynków gospodarczo-garażowych wraz z miejscową naprawą muru przy arboretum, zabezpieczenie budynku kuchni dworskiej.
  Szacunkowy koszt: 1 710 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Kącik rekreacyino-wypoczynkowy w Zakrzowie
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zagospodarowanie terenu poprzez uzupełnienie wyłożonego płytami terenu o elementy infrastruktury pozwalającej na wypoczynek i rekreację: ławki parkowe, kosze na śmieci, duże donice ogrodowe, elementy infrastruktury do zabaw dla dzieci (bezpieczna ścianka edukacyjna).
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Budowa chodnika przy ul. Szlacheckiej
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Budowa chodnika i zjazdów przy ul. Szlacheckiej na długości około 560 m. Szerokość chodnika 1,82 m. Budowa kanalizacji deszczowej.
  Szacunkowy koszt: 1 372 262 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Zielone Centrum Miasta Tarnobrzega, zagospodarowanie rynku głównego miasta
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Zagospodarowanie i modernizacja Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu poprzez przywrócenie nasadzeń drzew i roślinności ozdobnej, częściowe „odbetonowanie” placu w celu poprawienia funkcji wypoczynkowych, rekreacyjnych i estetycznych w centrum miasta.
  Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Ośrodek Szkoleniowo -Treningowy „Strzelec”
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Utworzenie miejsca do prowadzenia szkoleń z obsługi i strzelania z broni pneumatycznej. Na terenie będzie mieścił się drewniany budynek z wiatą – miejsce do prowadzenia instruktażu strzeleckiego. Przygotowane będzie 6 stanowisk strzeleckich. Odległość strzelania do max. 42 m.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu Nr 8
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Celem projektu jest budowa altany edukacyjno — rekreacyjnej przy budynku Przedszkola nr8 w Tarnobrzegu — osiedle Wielowieś. Altana będzie służyła prowadzeniu zajęć plenerowych oraz rekreacyjno — zabawowych integrującą społeczność przedszkolną i osiedlową. W ciepłe, wiosenne i letnie dni, dzieci będą mogły korzystać z altany na świeżym powietrzu.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wykonanie odwodnienia liniowego na ulicy Ocickiej
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie odwodnienia liniowego na ulicy Ocickiej po stronie prawej ( orientacja od ulicy Orląt Lwowskich ) na długosci 460 m od przejazdu kolejowego do ulicy Koniczynki.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów.
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych na plac strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów. Zadanie polegające na wymianie na nowe: słupki, przęsła jak i bramy wjazdowe przy strażnicy. Zadanie jest niezbędne do realizacji gdyż ogrodzenie znajduje się w centrum osiedla przy głównej drodze (ul. Bema). Stan obecnego ogrodzenia grozi wypadkiem.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Gry podwórkowe przy fontannie
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Projekt ma na celu uatrakcyjnienie czasu spędzanego przez dzieci i ich rodziny na placu z fontanną przy Urzędzie Miasta.
  Szacunkowy koszt: 32 500 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż (budowę) zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10 na osiedlu Serbinów.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż stalowej, 3-rzędowej boiskowej trybuny na 51 miejsc o parametrach analogicznych jak ta, która już jest zamontowana w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska na osiedlu Serbinów.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Oświetlenie alejki od Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu do Parku
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie jednostronnego ciągu oświetleniowego alejki o długości ok 900 mb., biegnącej od Muzeum Siarki do parku miejskiego. Montaż lamp parkowych na obrzeżu alejki, wykonanie zasilania kablowego 0,4 kV tego oświetlenia oraz szafy sterowniczej. Słupy i oprawy winny uwzględniać zabytkowy charakter alejki oraz parku.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Remont pomieszczeń w Domu Ludowym
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Remont dwóch pomieszczeń, wymiana 4 sztuk drzwi wewnętrznych, wyrównanie ścian i malowanie farbą emulsyjną około 150m kw.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wyczyszczenie i pogłębienie stawu rekreacyjnego przy ulicach Warszawska i Górki na osiedlu Wielowieś
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zadanie dotyczy stawu znajdującego się u zbiegu ulic Warszawska i Górki na osiedlu Wielowieś. Prace do wykonania: – wyczyszczenie stawu z zarośli i trzciny, – odmulenie stawu, – pogłębienie stawu, – wyregulowanie brzegów stawu.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Modernizacja stadionu Iskry Sobów
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wymiana istniejących trybun sportowych na nowe.
  Szacunkowy koszt: 39 990 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Nasze Nowoczesne Przedszkola
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Zadanie ma na celu unowocześnienie tarnobrzeskich przedszkoli, podwyższenie standardu opieki, wychowania i nauczania.
  Szacunkowy koszt: 1 372 556 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Piastów segreguje odpady
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Piastów segreguje odpady – kontynuacja projektu polegającego na ustawieniu na terenie osiedla estetycznych koszy na odpady z uwzględnieniem odchodów po psach.
  Szacunkowy koszt: 20 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Remont Kapliczki w ogrodzeniu Parku Dzikowskiego
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie remontu Kapliczki w ogrodzeniu Parku Dzikowskiego obejmującego elementy muru, jak również figurki Maryi wg. wytycznych Konserwatora zabytków.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Plac gier na Osiedlu Młodych
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Projekt ma na celu zagospodarowanie asfaltowego placu na ulicy Wyspiańskiego. Plac ten znajduje się przy bloku numer 15 na przeciwko placu zabaw dla dzieci. Jest to miejsce w którym można ulokować dwa stoły z planszami do gier. Jeden z nich będzie szachownicę a drugi planszę do chińczyka. Do tego w planie jest stół do gry w piłkarzyki.
  Szacunkowy koszt: 18 636,96 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ulicy Przy Zalewie
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej dł. ok 100 m i szerokości ok. 1,8 od ronda przy ul. Jasińskiego do skrętu w ulicę Wałową.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu os. Wielowieś
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Wykonanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów. Budowa zadaszonej wiaty przyległej do budynku szkoły z zamontowanymi stojakami na 40 rowerów. Wiata o konstrukcji stalowej, dach pokryty blachodachówką z orynnowaniem. Na podłożu z kostki brukowej zamontowane metalowe stojaki na 40 rowerów. W planowanym miejscu usytuowania wiaty jest już podłoże z kostki brukowej.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Lodowisko/Kort Tenisowy – LOTAR
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Lodowisko z funkcją letnią Kortu Tenisowego jako nowoczesny obiekt miejski, ogólnodostępny, pełniący funkcje sportowe i rekreacyjne pod nazwą: Centrum Aktywności i Integracji Społecznej „LOTAR”.
  Szacunkowy koszt: 1 370 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • In Vitro dla Tarnobrzega
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Planujemy dofinansowanie przeprowadzenia procedury zapłodnienia in vitro dla 24 par mieszkających w Tarnobrzegu. Dofinansowanie wyniesie 6 000 zł, oznacza to, że pary będą finansować jedynie różnicę między dopłatą od miasta a kosztem leczenia. Nie każda para może pozwolić sobie na procedurę, dla wielu istnienie takich programów to jedyna szansa na potomstwo. Podobne programy wdrożyły inne miasta.
  Szacunkowy koszt: 150 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Pomoc kotom wolno żyjącym w Tarnobrzegu
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Zapewnienie powszechnego dostępu do zabiegów kastracji kotów wolno żyjących na terenie naszego miasta, a także objęcie ich opieką weterynaryjną bezpośrednio po zabiegu (do czasu zdjęcia szwów). Projekt zakłada także objęcie opieką weterynaryjną koty wolno żyjące, które będą tej opieki potrzebowały (choroby, pogryzienia, urazy, złamania, wypadki komunikacyjne, rany postrzałowe, eutanazja itp.).
  Szacunkowy koszt: 150 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Remont Domu Osiedlowego
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Wykonanie remontu Domu Osiedlowego dotyczy pomieszczeń wewnątrz budynku i elewacji zewnętrznej. W pomieszczeniach należy skuć popękane tynki. Ścianę nośną środkową należy odgrzybić i wyremontować dach z obróbkom blacharską i remontem instalacji odgromowej. Wykonać nowy tynk w miejscach skutych i dokonać pomalowania ścian. Na zewnątrz budynku należy odmalować elewacje , pomalować drzwi i okna.
  Szacunkowy koszt: 438 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Wykonanie ujęcia wód siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Przedmiotem projektu jest wykonanie otworu eksploatacyjnego wód siarczkowych o głębokości około 150 m.
  Szacunkowy koszt: 676 500 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Altanka na odpady komunalne
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zakup altanki z montażem na odpady komunalne o rozmiarach 8,5 x 6,5 m. Podstawa pod usadowienie altanki jest wykonana z kostki brukowej o rozmiarach 10 x 10 m.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Modernizacja Budynku Osiedlowego
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Remont poddasza. Poszerzenie otworu wejściowego na poddasze wraz z obróbką otworu. Zakup i montaż włazu wraz ze schodami o wymiarach 80 cm x140 cm. Położenie na istniejącej wełnie mineralnej folii pod wylewkę i wykonanie wylewki cementowej o pow. 140 m kw. Wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie). Montaż klimatyzacji w kuchni i na sali ogólnej z instalacją elektryczną.
  Szacunkowy koszt: 34 300 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Modernizacja drogi Starowiśle
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Wykonanie remontu nawierzchni drogi osiedlowej o długości 255 m. w obrębie os. Wielowieś. Zakres robót wykonywany będzie w istniejących granicach przedmiotowej drogi. Polegać będzie na rozebraniu nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonaniu koryta gł.30 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.
  Szacunkowy koszt: 156 863,65 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Pokrycie dachu na budynku osiedlowym
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Położenie nowej blachy na istniejącym dachu budynku osiedlowego należącego do Miasta Tarnobrzeg, Obróbki i okucia kominów wykonano wcześniejszym etapie remontu budynku.
  Szacunkowy koszt:40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Budowa Placu Zabaw przy ul. Borów oś Piastów
  Kategoria projektu: Duży
  Skrócony opis: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych oraz ogrodzenia panelowego.
  Szacunkowy koszt: 253 147,52 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Lampy solarne na terenie SOD „Zwierzyniec”
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Zainstalowanie lamp solarnych na istniejących słupach na terenie SOD „Zwierzyniec” przy ul. Borów.
  Szacunkowy koszt: 15 600 zł
  Status: W weryfikacji formalnej
 • Remont chodników
  Kategoria projektu: Mały
  Skrócony opis: Demontaż starych płytek chodnikowych – uzupełnienie podsypki – zagęszczenie podsypki – kupno i montaż nowej kostki brukowej na powierzchni 12 m kw. Demontaż kostki brukowej – uzupełnienie podsypki – zagęszczenie i ponowne ułożenie kostki brukowej na powierzchni 220 m kw.
  Szacunkowy koszt: 40 000 zł
  Status: W weryfikacji formalnej

You May Also Like