Szczepienia przeciw HPV

Szczepienia przeciw HPV są zalecane i są przeprowadzane u dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 12 i 13 lat. W 2023 roku dotyczą dzieci urodzonych w latach 2010 i 2011. Dla rocznika 2010 szczepienie musi być rozpoczęte przed ukończeniem 14 r.ż. i może być zakończone po dacie 15 urodzin (z zachowaniem dwudawkowego schematu). Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2023 roku, uprawnionymi do świadczeń są dziewczynki i chłopcy spełniający poniższe warunki:

1.Osoby posiadające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.).

2.Dzieci w wieku 12 i 13 zarówno dziewczęta jak chłopcy, zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. wykaz zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup został objęty finansowaniem (Dz.Urz. Min. Zdrowia poz.16).

W Tarnobrzegu szczepienie przeciw HPV realizuje przychodnia PULS Centrum Medyczne, ul. Targowa 5, tel. 15 822 92 99

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem  http://www.gov.pl/hpv/   Wchodząc na Mapa punktów szczepień mamy możliwość wybrania miasta i województwa z listy. Wyświetlą się nam aktualne adresy punktów, które prowadzą szczepienia.

Info: UM

You May Also Like