Sieć Play opowiada o współpracy z urzędem w sprawie masztu na osiedlu Zakrzów

Wrócił temat lokalizacji masztu telefonii komórkowej sieci Play na osiedlu Zakrzów, na którą nie zgadzają się mieszkańcy. Wydawało się po jesiennym spotkaniu, że dzięki elastyczności operatora udało się znaleźć lokalizację kompromisową, która zadowoli wszystkich. Ale na nadziejach się skończyło. Play wrócił do pierwotnej lokalizacji, przeciwko której protestują mieszkańcy. Sieć wyjaśnia przy okazji z czego wynika jej decyzja i jak wyglądała współpraca z władzami miasta.

Konferencja prasowa mieszkańców osiedla Zakrzów z NW24:

Oświadczenie sieci Play w sprawie lokalizacji masztu na terenie osiedla Zakrzów:

W nawiązaniu do niepokojów społecznych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa masztu telekomunikacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej w Tarnobrzegu, operator sieci Play informuje, że rozumiejąc społeczny wymiar procesu inwestycyjnego oraz prowadząc transparentną politykę dialogu społecznego związanego z realizacją inwestycji telefonii mobilnej, przedstawiciel operatora sieci Play wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami i władzami Miasta w sprawie planowanej budowy stacji bazowej w Tarnobrzegu, które odbyło się w listopadzie 2022 roku.

Po spotkaniu zorganizowanym na prośbę wiceprezydenta miasta Tarnobrzega inwestor dokonał analizy przydatności działek komunalnych pod kątem technicznym oraz formalnoprawnym, wybrał jedną z nich oraz wystąpił do miasta z wnioskiem o przedstawienie warunków umowy najmu. Operator otrzymał zapewnienie od przedstawicieli Urzędu Miasta, że jeśli zdecyduje się na zmianę lokalizacji może liczyć na sprawne zawarcie umowy oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Operator przygotował wstępne rozwiązanie techniczne i przekazał go do miasta w grudniu 2022 r. Po złożeniu oficjalnego wniosku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na 30 lat, miasto 9 stycznia 2023 r. miało przystąpić do wyceny rocznej stawki czynszu dzierżawnego, po którym miał zostać ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu. Przed przetargiem miał zostać opracowany projekt umowy dzierżawy z którym operator miał się zapoznać przed przystąpieniem do przetargu. Pomimo licznych monitów do miasta ze strony operatora dotyczących statusu sprawy przez 5 miesięcy miasto nie przedstawiło operatorowi proponowanej stawki czynszu, projektu umowy ani terminu przetargu.

W efekcie po upływie 6 miesięcy od pierwotnych ustaleń z przedstawicielami Urzędu Miasta Tarnobrzega inwestor nie otrzymał konkretnej oferty najmu działki komunalnej na cele realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Tym samym operator, który ma zobowiązania wynikające z prawa telekomunikacyjnego oraz oczekiwań konsumentów na początku czerwca podjął kroki w celu realizacji inwestycji w pierwotnej lokalizacji, na którą dysponuje ostateczną decyzją o Pozwoleniu na Budowę, umową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej energii elektrycznej i wykonanym łączem energetycznym.

Po zawiadomieniu miasta o rezygnacji z lokalizacji komunalnej operator otrzymał informację o terminie i warunkach przetargu na działkę komunalną. Minimalna cena ofertowa zaproponowana przez Urząd Miasta Tarnobrzega znacząco przekraczała stawki rynkowe dla tej lokalizacji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom miasto nie przedstawiło również projektu umowy.

Z powyższych powodów operator zrezygnował z udziału w przetargu na działkę komunalną i powrócił do realizacji pierwotnego kandydata, który jest bezpieczny i spełnia wszelkie wymogi prawne i środowiskowe.

Infrastruktura w Tarnobrzegu oparta będzie o standardową technologię wykorzystywaną przy tego rodzaju inwestycjach. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Dodatkowo każda z naszych inwestycji spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W celu użytkowania inwestycji jaką jest stacja bazowa telefonii komórkowej, zgodnie z wymaganiami przepisów poddawana jest ona obowiązkowym pomiarom poziomu natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, a wyniki są przedkładane do organów środowiskowych.

You May Also Like