Pierwsza sesja trzeciej kadencji Rady Seniorów

Zaprzysiężenie nowo wybranych radnych oraz wybór Prezydium Rady to były najważniejsze punkty porządku obrad pierwszej sesji Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega trzeciej kadencji, która odbyła się 12 lipca br. w Urzędzie Miasta.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołał prezydent miasta, a do momentu wyboru Prezydium Rady także mu przewodniczył. Podczas pierwszej sesji radni, którzy w latach 2023 – 2027 podejmować będą działania na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Tarnobrzega, zostali zaprzysiężeni. W obecności włodarza radni zapewnili uroczyście, że obowiązki radnego Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie zarówno dobro miasta, jak i reprezentowanych przez siebie osób starszych. Wszystkim 21 radnym, wśród których znalazły się osoby już doświadczone w radzie seniorów, ale też nowicjusze, prezydent złożył gratulacje.

– Gratuluję państwu wyboru do tego gremium będącego głosem tarnobrzeskich seniorów. Nie ukrywam, przed państwem olbrzymie wyzwanie. Seniorzy to naprawdę pokaźna część naszego społeczeństwa, do tego, to grupa mająca swoje oczekiwania i świadoma swoich praw. Cieszę się z tego, z wielkim podziwem obserwuję aktywność naszych seniorów na wielu polach. To, jak prężnie działała Rada Seniorów poprzedniej kadencji, to jak tętni życiem Tarnobrzeskie Centrum Seniora, dowodzi jednemu, wiek senioralny to naprawdę najfajniejszy etap życia człowieka. Raz jeszcze serdecznie państwu gratuluję, życzę dużo zdrowia i sił do działania na rzecz seniorów – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek zapewniając seniorów także o swoim wsparciu.

Pierwsza sesja w historii III kadencji Rady Seniorów była nie tylko uroczysta, ale i robocza. Radni wybrali spośród siebie Prezydium Rady Seniorów. To tworzą: Józefa Biernacka- Przewodnicząca, Barbara Turczyk – Wiceprzewodnicząca, Bronisława Dusak- Sekretarz.  Skład Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega III kadencji uzupełniają (w kolejności alfabetycznej):  Bańka Janina, Bednarek Elżbieta, Bęc Krystyna, Bokwa Wiesława, Dąbek Łucja, Gardynik Leon, Grabowska Ewa, Juruś Jadwiga, Kędzia Henryk, Okonowski Grzegorz, Partyka Henryk, Paterek Bogusław, Piekarska- Kret Dorota, Procak Bogusław, Sęk Tadeusz, Sosnowska Halina, Stec Małgorzata, Szymaszek Zbigniew.

Info/fot. UM