30 mln zł z rządowej subwencji dodatkowej dla Tarnobrzega

Miasto Tarnobrzeg otrzyma dodatkowe 30 mln złotych jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów ogłosiło właśnie kwoty przyznanej samorządom tzw. subwencji dodatkowej. Jeszcze w tym roku do samorządów trafi łącznie 14 mld zł. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać te środki na wydatki bieżące, finansowanie oświaty lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.

– Dobre wieści dla Tarnobrzega. Dodatkowe 30 mln złotych, jakie miasto ma otrzymać, znacznie wesprze budżet Tarnobrzega. Na pewno sporą cześć subwencji przeznaczymy na finansowanie oświaty, której utrzymanie jest dużym obciążeniem budżetu każdej JST. Subwencja będzie mogła też posłużyć na finansowanie wkładu własnego miasta dla planowanych inwestycji. Obecnie analizujemy zadania, na które moglibyśmy przeznaczyć przyznaną subwencję – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Info: UM