Norbert Mastalerz wnioskuje o udostępnienie informacji publicznej w sprawie spalarni odpadów

Jeden z inicjatorów pierwszego w historii miasta referendum zawnioskował o udostępnienie informacji publicznej w sprawie szeregu wątpliwości związanych z genezą, planami i procedurami budowy spalarni odpadów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Dodam, że po wywiadzie w TVL można przyjąć, że prezydent Dariusz Bożek nie uzna woli mieszkańców wyrażonej w referendum, jeśli nie zostanie osiągnięty próg minimalnej frekwencji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm: Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 204, poz.1195; z 2012 r. poz. 908; z 2013 r. poz.1474). wnoszę o przesłanie pod w/w adres danych w zakresie:

Kto był inicjatorem budowy spalarni śmieci w Tarnobrzegu?
Kto wskazał lokalizację spalarni śmieci w sąsiedztwie Jeziora Tarnobrzeskiego?
Czy rozważano inną lokalizację?
Czy Prezydent Miasta prowadził negocjacje z innymi podmiotami zainteresowanymi budową spalarni?
Jeśli tak to z jakimi?
Kiedy po raz pierwszy doszło do oficjalnego spotkania między zainteresowanymi stronami (Prezydent miasta – FCC)?
Kto z kierownictwa Urzędu Miasta prowadzi negocjacje z firmą FCC? Kiedy Prezydent poinformował Radnych Rady Miasta o prowadzonych negocjacjach?
Proszę o udostępnienie skanu dokumentu inicjującego proces budowy spalarni śmieci w Tarnobrzegu. Proszę o udostępnienie skanu wszystkich dokumentów stanowiących korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta Tarnobrzega, a firmą FCC dotyczącą budowy spalarni śmieci w Tarnobrzegu.
Na jakim etapie jest wymiana działek pomiędzy miastem Tarnobrzeg, a ARP (dotyczy działek, na których ma powstać spalarnia śmieci w Tarnobrzegu)?
Jaką wartość posiadają wymieniane działki (zarówno należącej do miasta – przy Marinie, jak i ARP przy Chmielowskiej)?
Kiedy na sesję Rady Miasta trafi propozycja uchwały o długoletniej dzierżawie działki miasta przeznaczonej pod spalarnie na rzecz FCC?
W jaki sposób miasto zamierza od inwestora wyegzekwować ” tańszą” energię cieplną i „tańsze” śmieci dla mieszkańców Tarnobrzega?
Czy Radni byli informowani o uzgodnieniach pomiędzy Prezydentem miasta, a firmą FCC dotyczącą budowy spalarni?
Jakie będą straty wizerunkowe Jeziora Tarnobrzeskiego w oczach potencjalnych inwestorów turystycznych po wybudowaniu spalarni?
Ile miasto straci finansowo na skutek spadku wartości gruntów posiadanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim w sąsiedztwie potencjalnej inwestycji?
Dlaczego mimo deklaracji wyborczych Prezydent nie zdecydował się na konsultacje społeczne z mieszkańcami Tarnobrzega?
Ile w latach 2021-2023 firma FCC Environment lub spółki zależne przekazały środków w formie darowizn, sponsoringów i umów reklamowych na rzecz Urzędu Miasta lub instytucji zależnych?
Jaka kwotą firma FCC wsparła tegoroczne Dni Tarnobrzega?
Czy w trakcie Dni Tarnobrzega doszło do spotkania Prezydenta miasta z szefostwem FCC?

Z poważaniem Norbert Mastalerz

Zakładam, że jak tylko wnioskodawcy dostaną odpowiedzi na powyższe pytania to się nimi podzielą. Wobec przedłużającego się przemilczania tematu zarówno przez władze miasta jak i inwestora, pomogłoby to w wyrobieniu sobie zdania przez mieszkańców przed planowanym referendum.

You May Also Like

One thought on “Norbert Mastalerz wnioskuje o udostępnienie informacji publicznej w sprawie spalarni odpadów

Comments are closed.