Oświadczenie TTBS w sprawie lokatorów dokarmiających bezpańskie zwierzęta

W ostatnich dniach przez tarnobrzeskie media i profile przewinęły się publikacje na temat starszego małżeństwa, które miało być eksmitowanie z lokalu TTBS za dokarmianie kotów i gołębi. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że problem udało się rozwiązać na drodze mediacji, a dzisiaj otrzymałem oświadczenie prezesa TTBS w tej sprawie, które poniżej publikuję, wraz ze skanem zawartej ugody.

Oświadczenie prezesa TTBS

W związku z publikacją na jednym z profili Facebookowych nieprawdziwych informacji, jakoby Zarząd Spółki TTBS wypowiedział umowę najmu jednego z lokali, mieszczącego się w budynku przy ul. 11 Listopada 6a z powodu dokarmiania zwierząt, podjąłem decyzję o zdementowaniu  nieprawdziwych informacji i  przedstawieniu opinii publicznej całości sprawy.

Spór pomiędzy Najemcami lokalu, którzy nagłośnili medialnie całą sprawę, a pozostałymi Mieszkańcami bloku nie toczył się w istocie o samo dokarmianie zwierząt lecz o wyrzucanie resztek jedzenia (kości, mięsa, nieświeżego nabiału itd.)  przez balkon, wprost na trawnik i przed okna pozostałych Mieszkańców, na co Zarząd oraz Najemcy innych lokali stanowczo nie wyrażają zgody.

Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż spór ten trwał już od 2019 roku, i że Mieszkańcy bloku przy ul. 11 Listopada 6a niejednokrotnie prosili Zarząd TTBS o interwencję i pomoc w rozwiązaniu problemu, podkreślając, iż wyrzucanie resztek jedzenia przez balkon przyciąga w okolice budynku inne bezdomne zwierzęta, robactwo, ptaki oraz szczury, stanowi zły przykład dla mieszkających w okolicach dzieci i zaburza stosunki dobrosąsiedzkie.

Sami Mieszkańcy, oprócz powiadamiania TTBS wielokrotnie zwracali się do Straży Miejskiej z prośbą o ukaranie zaśmiecających. W ciągu trzech lat sporu Zarząd TTBS podejmował wiele interwencji w spornej sprawie, a mianowicie: rozmowy, pisma wzywające do zaprzestania wyrzucania odpadów,  sprzątaliśmy wyrzucone przez balkon odpady, Spółka również dwa tygodnie temu postawiła budkę dla kota, a także kontaktowała się w tej sprawie ze Strażą Miejską oraz Policją.

Jednocześnie informujemy, że na ostatnim rocznym spotkaniu z Najemcami TTBS, które odbyło się w dniu 20 lipca 2023 roku, temat wyrzucania resztek jedzenia przez balkon ponownie został podniesiony przez dwójkę mieszkańców, którzy proszą nas o interwencję od maja 2023 roku.  Do wniosku dołączyli pozostali Najemcy, również prosząc o podjęcie bardziej skutecznych kroków w stosunku do osób zaśmiecających okolice bloku resztkami jedzenia.

W związku z długotrwałym naruszaniem zasad współżycia społecznego przez zaśmiecających i brakiem ich reakcji na podejmowane przez Zarząd Spółki i innych Mieszkańców interwencje i działania, zmuszeni zostaliśmy do podjęcia decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu.

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu lokalu, do Spółki zgłosił się pełnomocnik (przedstawiciel lokalnej fundacji) uciążliwych Najemców, który zadeklarował pomoc w pilnowaniu przestrzegania zasad współżycia społecznego przez zaśmiecających.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku pomiędzy Najemcą, Fundacją (Pełnomocnikiem), a Spółką TTBS została zawarta ugoda, w której to Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad porządku domowego, w szczególności do niezaśmiecania odpadkami i resztkami pożywienia otoczenia budynku przy ul. 11 Listopada 6a w Tarnobrzegu i niepodejmowania działań zakłócających ciszę nocną oraz spokój innych Mieszkańców budynku oraz zastosowania się do wezwań Wynajmującego (TTBS).

Z chwilą podpisania porozumienia przez wszystkie strony wypowiedzenie umowy najmu lokalu stało się bezprzedmiotowe.

Mam nadzieję, że powyższe przedstawienie istoty sprawy, które z dokarmianiem zwierząt ma niewiele wspólnego, pozwoli państwu na inne, całościowe spojrzenie na sprawę opisaną fragmentarycznie  i tendencyjnie na jednym z anonimowych profili FB oraz rozwieje wątpliwości dotyczące prawdziwych ofiar opisanej sytuacji. Na koniec otwartym pozostaje pytanie: jakich sąsiadów  życzylibyśmy sobie w bloku i jaka byłaby nasza reakcja na opisane powyżej praktyki?

Ze swojej strony cieszę się, że po ponad 3 latach sporu udało się rozwiązać tą trudną dla wszystkich sytuację i mam nadzieję, że uciążliwi Najemcy lokalu oraz Pełnomocnik dotrzymają danego słowa.

Podpisano: Łukasz Mędrykowski, prezes zarządu TTBS

Treść porozumienia o ugodzie

You May Also Like