Wyłączone fontanny, podgrzewanie wody – tarnobrzeska profilaktyka przed legionellą

Z uwagi na pojawianie się coraz nowych przypadków zakażeń bakterią Legionella pneumophila na terenie województwa podkarpackiego, a także odnotowywanie zakażeń także w innych województwach, na prośbę prezydenta Tarnobrzega zarówno Wodociągi Tarnobrzeskie Sp. z o.o. jak i ECO Tarnobrzeg zdecydowały o podjęciu działań profilaktycznych, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia się bakterią w Tarnobrzegu. 

Do zakażenia bakterią może dojść wyłącznie poprzez wdychanie mikroskopijnych kropli, w postaci tzw. areozolu, wody zawierającej bakterie Legionella. Aerozol tworzy się m.in. w wyniku puszczenia silnego strumienia wody z kranu czy prysznica, spłukiwania toalety czy z bąbelków generowanych w wannach z hydromasażem. – W przestrzeni publicznej pewnym zagrożeniem mogą być fontanny, dlatego zwróciłem się od Wodociągów o wyłączenie fontanny na placu A. Surowieckiego oraz fontanny na placu B. Głowackiego – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jednocześnie włodarz prowadził rozmowy z firmą ECO Tarnobrzeg, w gestii której jest podgrzewanie wody w miejskiej sieci, a jak informują służby sanitarne, wysoka temperatura może być sprzymierzeńcem w walce z bakterią.  O ile bowiem temperatura wody od 20 do 50 stopni Celsjusza to idealne środowisko namnażania się bakterii, w tym bakterii Legionella, to już w wodzie o temperaturze 70 stopni Celsjusza wszystkie bakterie Legionella zostają natychmiast unieszkodliwione. – Uznaliśmy, że podgrzanie wody do wysokich wartości będzie skutecznym działaniem profilaktycznym w obecnej sytuacji – zaznacza prezydent Bożek.

ECO Tarnobrzeg informuje że od poniedziałku 4 września br. od godz. 7.00 do wtorku 5 września br. do godz. 20.00 podwyższone zostaną parametry wody w tarnobrzeskiej sieci ciepłowniczej. Jest to działanie profilaktyczne mające na celu dezynfekcję instalacji centralnej ciepłej wody. Podczas jego przeprowadzania temperatura ciepłej wody w tarnobrzeskiej sieci ciepłowniczej podwyższona zostanie do ok. 70 – 75 st. C przez maksymalnie 30 min. ECO Tarnobrzeg zwraca się do administratorów budynków, w których znajduje się węzeł cieplny, o zgłaszanie chęci podniesienia temperatury ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 września br. do godz. 12.00.

Przypominamy także o obowiązku dbania o stan urządzeń wodno-kanalizacyjnych we własnych gospodarstwach domowych, a także szczególną ostrożność po dłużej nieobecności, gdy doszło do zastoju wodnego. 

Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii Legionella to:
. zastój lub wolny obieg wody,
. duże stężenie drobnoustrojów,
. obecność biofilmu, kamienia, osadu, mułu, rdzy lub innej materii organicznej,
. zniszczone elementy sieci dystrybucji wody.

Info: UM

You May Also Like