Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny 2023/24 rozpocznie w Tarnobrzegu 256 pierwszoklasistów, uczniów publicznych szkół podstawowych. Z kolei w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg, naukę rozpocznie 1013 młodych ludzi. W tarnobrzeskich przedszkolach debiutuje w tym roku 310 maluchów. Łącznie we wszystkich grupach, od maluchów do starszaków, w 14 miejskich przedszkolach, w tym jednym integracyjnym, opiekę znajdzie 1238 dzieci.

W ośmiu tarnobrzeskich szkołach podstawowych uczyć się będzie ogółem 1843 uczniów, z tego 256 to pierwszoklasiści. Najwięcej pierwszaków, aż 106, przyjęto do Szkoły Podstawowej nr 10, na drugim miejscu pod względem liczby uczniów klas pierwszych jest Szkoła Podstawowa nr 3 – 69 uczniów, nieco mniej, bo 61 dzieci rozpoczyna naukę w klasach pierwszych w Szkole Podstawowej nr 9, tuż za nią plasuje się Szkoła Podstawowa nr 4 z 57 pierwszakami. 

A jakie szkoły i kierunki spośród ofert tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych najchętniej wybierali tegoroczni absolwenci podstawówek? W Zespole Szkół nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu nowy rok szkolny rozpocznie 193 pierwszoklasistów, w tym 156 w klasach technikum, 37 osób wybrało kształcenie w szkole branżowej, głównie w zawodach kucharz i fryzjer. W technikum największą popularnością cieszy się kierunek technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, wybrało go aż 48 osób. Na drugim miejscu pod względem popularności wśród pierwszoklasistów ZS1 jest technik informatyk – 35 uczniów. 28 uczniów rozpocznie edukację na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu w klasach pierwszych naukę rozpocznie 102 uczniów. Najpopularniejsze kierunki wśród pierwszoklasistów w tej szkole to technik logistyk, który wybrało 24 uczniów i technik hotelarstwa, na który zdecydowało się 20 uczniów. Po 18 uczniów liczyć będą kierunki: technik ekonomista oraz technik architektury krajobrazu. Na kolejnych miejscach pod względem liczby uczniów klas pierwszych znalazł się kierunek technik spedytor, który wybrało 13 uczniów, tuż za nim technik eksploatacji portów i terminali – 9 uczniów.

W popularnej „Budowlance”, czyli Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu w klasach pierwszych w tym roku szkolnym uczyć się będzie 197 osób. 33 uczniów zdecydowało się na naukę w liceum, 130 wybrało naukę w technikum, a 34 szkołę branżową, z czego aż 27 w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Najchętniej wybieranym kierunkiem w technikum okazał się technik robót wykończeniowych z  aranżacją wnętrz, zdecydowało się na niego aż 64 uczniów. Na drugim miejscu jest technik aranżacji wnętrz – 24 uczniów, a trzecie miejsce, z liczbą 18 uczniów, zajmuje technik energetyki odnawialnej.

Dużą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych cieszy się Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, tzw. „Górnik”. Tylko w klasach pierwszych w tej szkole naukę rozpocznie 220 uczniów. Spośród nich 54 osoby zdecydowały się na naukę w  liceum ogólnokształcącym, z tego 29 wybrało klasę mundurową, 14 klasę biologiczno-chemiczną z ratownictwem medycznym, a 11 humanistyczno-lingwistyczną. Do technikum przyjęto 146 uczniów. Najpopularniejsze kierunki to technik programista – 34 uczniów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej -24 uczniów oraz technik pojazdów samochodowych z prawem jazdy kat. B – 21 uczniów. Szkołę branżową w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wybrało 20 uczniów.

Dokładnie 301 uczniów przyjęto do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Klasy będą tu liczyć nawet po 36 osób. Te najbardziej liczne to klasa matematyka-geografia-język angielski oraz klasa łączona: biologia-matematyka-język angielski i biologia-chemia-język angielski. 35 osób uczyć się będzie w klasie język polski-historia-język angielski, a po 34 uczniów liczyć będą klasy: język polski-biologia-język angielski oraz klasa łączona: język polski-biologia-język angielski i język polski-geografia-język angielski.

Info: UM