Wrześniowa akcja odkomarzania

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w dniach 7 – 9 września 2023r. podejmie próby odkomarzania w mieście Tarnobrzeg według poniższego harmonogramu.

  • noc 7/8 września – osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Wielowieś, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe (Miechocin, Kamionka – po prawej stronie obwodnicy, Mokrzyszów, Wymysłów, Zwierzyniec);
  • noc 8/9 września – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Mokrzyszów, ogrody działkowe (Nadole, Kamionka  – od strony St. Orła, Związkowiec, Siarkopol).

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydaną na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:
– temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu;
– temperatura nie może być niższa niż 10°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu. Niska temperatura powoduje gęstnienie preparatu i uniemożliwia jego rozpylenie.
– brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania;
– minimalny wiatr, do 5m/s.

Spółka na bieżąco śledzi prognozy pogody, aktualne wskazują na możliwość przeprowadzenia akcji we wskazanych terminach. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, termin akcji może ulec zmianie.

You May Also Like