Jaka część przychodów ze spalarni miałaby trafić do systemu śmieciowego?

Po ostatnich wypowiedziach Kamila Szymika z FCC pojawiły się niejasności jaka część przychodów miasta z ewentualnej spalarni odpadów miałaby trafić do naszego systemu śmieciowego. Odpowiedź jest istotna, bo z jednej strony, wpływa na redukcję ceny odbioru odpadów dla mieszkańców, a po drugie wpływa na środki budżetowe dostępne na inne cele.

Rozbieżności i wątpliwości zamieściłem w poniższym tekście

Trzeba dodać, że wśród argumentów za spalarnią, w kolejnych pozycjach pojawia się wpływ 5 mln zł do budżetu miasta, a zaraz po nim tym zmniejszenie opłat za śmieci i tańsza energia cieplna dla Tarnobrzega. Z energią cieplną wiemy, że nic pewnego nie wiemy. Jeśli chodzi o wpływ 5 mln zł do budżetu miasta i obniżenie opłat za śmieci to właściwie nie są dwa osobne podpunkty, bo, przynajmniej częściowo wzajemnie się wykluczają. Wpływy do budżetu miasta mogą być, ale możliwe, że wyłącznie z przeznaczeniem na wsparcie systemu śmieciowego. W celu wyjaśnienia stanowiska prezydenta Dariusza Bożka, który wcześniej informował, że na system śmieciowy zamierza przeznaczyć zarówno czynsz dzierżawny jak i wpływy podatkowe, zadałem stosowne pytania do urzędu.

Poniżej odpowiedź z Urzędu Miasta

Zapisy projektu umowy dzierżawy działki, na której planowana jest instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych, gwarantują duże i stałe wpływy do budżetu miasta. Oczywiście o ile zakład w Machowie powstanie i rozpocznie działalność. Zapisane w projekcie umowy wpływy z tytułu dzierżawy działki to 3 miliony złotych rocznie, waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji. Dodatkowe 2 miliony złotych miałby przynieść podatek od nieruchomości, którego wysokość również okresowo rośnie. Na dzień dzisiejszy przewidywane łączne wpływy do budżetu miasta to 5 milionów złotych rocznie. W kolejnych latach zapewne będą to kwoty coraz wyższe.

Już sam wpływ do budżetu z tytułu czynszu dzierżawnego, 3 miliony złotych, który ma zostać przeznaczony na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami w mieście,  pozwoli obniżyć opłaty dla mieszkańców o 30 procent. Oznacza to około 336 złotych oszczędności rocznie dla czteroosobowej rodziny. Co istotne, prezydent zaproponuje Radzie Miasta takie zabezpieczenie tej dopłaty, która zagwarantuje mieszkańcom, że kwota czynszu dzierżawnego będzie co roku w całości przeznaczona na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami. Tym samym, w przyszłości zmiana tej decyzji nie będzie możliwa bez zgody Rady Miasta.

Co do wykorzystaniu pozostałych środków uzyskanych dzięki działaniu na terenie strefy przemysłowej w Machowie instalacji termicznego przekształcania odpadów, wspomnianych 2 milionów złotych rocznie z tytułu podatku od nieruchomości, zdaniem prezydenta, także i te powinny być spożytkowanie z jak największą korzyścią dla miasta i mieszkańców. Przyjęte rozwiązania nie wykluczają możliwości przeznaczenia także i tych środków na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami, co pozwoliłoby jeszcze bardziej obniżyć ponoszone przez mieszkańców opłaty za odbiór śmieci.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like