Blisko 15 mln zł na modernizację i doposażenie SOR w tarnobrzeskim szpitalu

Tarnobrzeski szpital znalazł się na 62 miejscu listy rankingowej w konkursie na dofinansowanie podmiotów leczniczych w zakresie modernizacji, przebudowy lub doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR, w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Łącznie na liście rankingowej jest 207 pozycji, dotacje zostały przyznane 152 szpitalom, zatem zajęliśmy całkiem wysokie miejsce, zdobywając 640 punktów. W skali kraju przewidziano na modernizację szpitalnych oddziałów ratunkowych blisko 1,5 mld zł.

W przypadku oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu staraliśmy się o 14.826.579 zł (100% wartości inwestycji), z czego 8 mln zł przyznano nam na rok 2024, a kolejne 6,8 mln zł na rok 2025.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like