„Z dziejów tarnobrzeskiego kajakarstwa wyczynowego 1965-2023” – zaproszenie na otwarcie wystawy

Wystawa „Z dziejów tarnobrzeskiego kajakarstwa wyczynowego 1965-2023” to skromna próba ukazania historii naszych klubów na przestrzeni blisko sześciu dekad. To przypomnienie chlubnych tradycji nadwiślańskich wioseł. Ojcem założycielem tej trudnej dyscypliny sportu w naszym mieście zostaje trener Jacek Własnowolski.

Zaczynając swoją pracę w strukturach Klubu Sportowego Siarka nie tylko doprowadza do pierwszych medali Mistrzostw Polski, a nawet występów naszych zawodników na zawodach rangi międzynarodowej. Przekonuje również władze kombinatu siarkowego do zakupu potrzebnego sprzętu i budowy nowoczesnej bazy wraz z przystanią nad Wisłą. To właśnie obiekty nad brzegiem „królowej polskich rzek” na lata staną się ostoją tarnobrzeskich kajaków. W hangarach popularnej Fregaty kolejne pokolenia miłośników wioseł reprezentują barwy Ludowego Klubu Sportowego Zorza, a następnie Tarnobrzeskiego Klubu Sportowego Wodnik. Niestety zmiany ustrojowe w naszych kraju kładą kres działalności sekcji kajakowej, a obiekty nad Wisłą zmieniają swoje przeznaczenie. Dopiero kilkoro zapaleńców trenujących w przeszłości tę olimpijską dyscyplinę wpada na pomysł, aby powołać do życia Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg lokalizując jego codzienną działalność nad brzegiem pokopalnianego wyrobiska. Przypadający jubileusz 10 – lecia klubu stał się inspiracją do zorganizowania wystawy ukazującej chlubne tradycje, ale i dzień dzisiejszy ważnego ośrodka na mapie Polskiego Związku Kajakowego.

Wystawę prezentowaną w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka ul. Szeroka 13 w Tarnobrzegu można oglądać od 20 września do 30 października 2023 roku w godz. od 10.00 do 17.00 (poniedziałek – piątek). Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi w dniu 19 września 2023 roku o godzinie 17.00 w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szerokiej w Tarnobrzegu.

You May Also Like