Będzie blok Pod Skarpą? Miasto odzyskuje działkę pod dawnym hotelem Nadwiślańskim

Samorząd Tarnobrzega jest bliski uporządkowania stanu faktycznego i prawnego działki, na której stoi budynek po Hotelu Nadwiślańskim. Miasto odkupiło od rodziny Tarnowskich fragment wspomnianej działki, będący do tej pory własnością rodu, co uniemożliwiało zagospodarowanie lub sprzedaż parceli.

19-arowy fragment działki (cała działka, na której stoi budynek po hotelu, liczy 60,46 a) miasto odkupiło, po przeprowadzonych negocjacjach, do rodziny Tarnowskich za 118 431 zł złotych.  – Teraz, po nabyciu prawa własności do części działki wystąpimy do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie miastu nieodpłatnie z mocy prawa kolejnej części, o powierzchni 41 arów, wspomnianej działki. Uregulowanie tych zaszłości pozwoli nareszcie zagospodarować bądź sprzedać całą nieruchomość, na której znajduje się to, co pozostało z hotelu. Budynek po hotelu jest obecnie trwałą ruiną, nie nadaje się do remontu, a jedynie do wyburzenia. Działkę będzie można sprzedać chociażby pod budowę bloku mieszkalnego, bo jest takie zainteresowanie. Ale może pojawi się jeszcze inny pomysł oraz finansowanie. Najpierw jednak musimy jako miasto mieć prawo do całej nieruchomości, by można było podejmować dalsze decyzje – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.    

Historia budynku, który wielu mieszkańców Tarnobrzega doskonale pamięta jako Hotel Nadwislański, liczy już pół wieku. Wybudowany w latach siedemdziesiątych obiekt pełnił najpierw funkcję schroniska młodzieżowego. W połowie lat dziewięćdziesiątych został przekształcony na Hotel Nadwiślański, zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2010 roku hotel został zamknięty i od tamtej pory nie był użytkowany. Budynek popadał w coraz większą ruinę, a nieuregulowany stan faktyczny i prawny nieruchomości na której stał, nie pozwalały na jakiekolwiek kroki. Wprawdzie Gmina Tarnobrzeg na podstawie decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1992 r. nabyła prawo własności do wspomnianej działki, ale decyzje tę w roku 2017 unieważnił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzasadniając, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła własności Skarbu Państwa, gdyż część działki (którą obecnie Miasto Tarnobrzeg odkupiło od rodziny Tarnowskich) nie podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Info/fot. UM

You May Also Like