W tym roku z terenu Tarnobrzega usunięto ponad 114 ton azbestu

– W tym roku z tarnobrzeskiego krajobrazu zniknęła rekordowa ilość azbestu. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń jakie niesie azbest. Poza tym, niebagatelną rolę odgrywa to, że mieszkańcy Tarnobrzega nie ponoszą żadnych kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu. Te w stu procentach pokrywane są przez miasto Tarnobrzeg, a miasto w tych działaniach wspiera WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Dzięki tej współpracy sukcesywnie rozwiązujemy problem mieszkańców, którzy przez lata zwlekali z unieszkodliwieniem tego niebezpiecznego materiału – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie tylko w bieżącym roku w ramach realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzega” z posesji na terenie Tarnobrzega usunięto i unieszkodliwiono łącznie 114,690  ton odpadów zawierających azbest. Koszt zadania wyniósł 81 080,26 zł, z czego 46 434,99 zł pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Ze wsparcia miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest korzystać mogą mieszkańcy Tarnobrzega, osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, do budowy których wykorzystano materiały zawierających azbest, oraz osoby posiadające takie materiały zawierające w składzie azbest, pochodzące często z rozbiórek, a składowane na należących do nich nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Jak uzyskać wsparcie przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest? Każdego roku w wyznaczonych, podawanych do ogólnej wiadomości terminach  można składać w magistracie wnioski o dofinansowanie działań w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo– cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub demontażu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Każdego roku miasto Tarnobrzeg w realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzega” wspiera WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Info/fot. UM

You May Also Like