Miasto planuje zaciągnąć blisko 7 mln zł kredytu na sfinansowanie tegorocznego deficytu

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zagłosują nad uchwałą prezydenta Dariusza Bożka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.851.982,42 zł. Kredyt ma być przeznaczony na sfinansowanie tegorocznego deficytu budżetu Miasta Tarnobrzega.

Spłatę kredytu przewidziano na lata 2024-2038, czyli tegoroczny deficyt spłacimy do końca (ewentualnie spłacą nasze dzieci/wnuki/Ukraińcy) dopiero za 15 lat. Efekty bieżącego zarządzania finansami miasta odczują zatem nie obecnie rządzący, ale ci, których wybierzemy przez kolejne trzy kadencje. Kredyt i odsetki będziemy wszyscy spłacać z dochodów własnych miasta.

Jeśli radni przyjmą uchwałę i zgodzą się na proponowany przez prezydenta kredyt, to wystąpimy do RIO z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
Według przyjętej na ostatniej sesji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadłużenie Tarnobrzega na roku 2023 wynosi ponad 134 miliony złotych.

Na początku kadencji obecnych władz miasta, w roku 2018, zadłużenie miasta wynosiło 115,75 mln zł. Na rok 2023 prognozowaliśmy wówczas redukcję zadłużenia do 103,75 mln zł. Zatem, w tym czasie, co prawda nie obniżyliśmy zadłużenia o prognozowane 12 mln zł, ale za to podwyższyliśmy o blisko 20 mln zł.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like