PGE wysyła do tarnobrzeżan niekorzystne umowy na rozliczanie prądu z fotowoltaiki. Miasto interweniuje.

Po tym, jak dotarło do mnie kilka sygnałów od osób, które uczestniczyły w miejskim programie mikroinstalacji OZE (w sumie to blisko 700 gospodarstw domowych), że w umowach otrzymywanych od PGE zawarto niekorzystne warunki rozliczenia, spytałem w urzędzie jak wygląda sytuacja od ich strony. Mam już odpowiedź.

OZE po terminie, ale na starych dobrych zasadach

Tarnobrzeżanie uczestniczący w programie dofinansowanych mikroinstalacji OZE spodziewali się rozliczeń na starych, korzystnych zasadach net-meteringu, według których za każdą oddaną do sieci kWh można odebrać w okresie rozliczeniowym 0,8 kWh. Zasady te nie obowiązują od zeszłego roku dla nowych instalacji, ale w naszym przypadku miały zostać utrzymane, ponieważ uczestniczymy w tzw. programie pomostowym. Przy takich założeniach inwestycja w fotowoltaikę zwróciłaby się stosunkowo szybko. Dla wielu mieszkańców Tarnobrzega była to również motywacja do zakupu dodatkowego panelu, już na całkiem komercyjnych zasadach.

Program RPO sobie, PGE sobie

Zakładam, że nie wszyscy czytali otrzymywane z PGE umowy, bo kto czyta umowy z PGE? Znaleźli się jednak tacy, którzy wśród zapisów odnaleźli punkt o rozliczaniu nie na zasadach net-meteringu, ale dużo mniej korzystnych zasadach net-bilingu. W tym systemie prosumenci kupują od spółki energetycznej prąd po cenie detalicznej, ale oddają już po cenie hurtowej. Co więcej, w przyszłym roku warunki mają się jeszcze pogorszyć, bo cena hurtowa nie będzie uśredniana jak do tej pory, ale będzie obowiązywać cena z danej chwili. Czyli jak mocno świeci słońce i wszyscy produkują prąd z paneli fotowoltaicznych, wówczas jest on najtańszy.

Po uwzględnieniu spodziewanych problemów z odliczeniem kosztów instalacji od zeznania PIT (Urząd Miasta nie wystawi uczestnikom faktury na większość wpłaty), opłacalność udziału w programie stałaby się mocno wątpliwa.

Miasto interweniuje i uspokaja. Tymczasem bez reakcji ze strony PGE

O informacje na temat problemu i stanowisko miasta zapytałem w Urzędzie. Poniżej otrzymana odpowiedź.

Miasto Tarnobrzeg interweniuje w tej sprawie w PGE odkąd tylko otrzymaliśmy pierwsze sygnały o umowach zakładających rozliczenie energii na zasadach net-biling, a nie na zapewniającym upusty wariancie net-metering, który był gwarantowany w projekcie. O tym, że jako Miasto Tarnobrzeg realizujemy projekt pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, poinformowaliśmy PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Mielec pismem z dnia 11 marca 2022 roku. Do 31 marca 2022 roku umowy podpisało 663 mieszkańców, uczestników projektu. Wszyscy do wniosków o przyłączenie mikroinstalacji załączyli także oświadczenie klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej, który w tym czasie funkcjonował, a który upoważniał do korzystania z systemu upustów.

Tymczasem, od kilku tygodni otrzymujemy sygnały od uczestniczących w projekcie mieszkańców, iż dostarczane przez PGE umowy zakładają rozliczanie energii, ale na nowych zasadach, tzw. net-biling (zasady weszły w życie po 1 kwietnia 2022 r.). Jest to niezgodne z wnioskami złożonymi w PGE i oświadczeniami klientów, w związku z czym 17 września br. jako Miasto Tarnobrzeg złożyliśmy w PGE reklamację. Do tej pory nie otrzymaliśmy na nią odpowiedzi, więc 23 października br. wysłaliśmy do Polskiej Grupy Energetycznej kolejne pismo w sprawie. Aktualnie oczekujemy na stanowisko PGE. O rozstrzygnięciu poinformujemy uczestników projektu.

Spytałem przy okazji ile instalacji jest już gotowych. Poniżej odpowiedź:

Aktualnie 524 instalacje zostały już wykonane i zgłoszone do PGE o podłączenie do sieci.

Pozostaje życzyć miastu, a przede wszystkim uczestnikom projektu, którzy ponieśli konkretne koszty inwestując przy konkretnych założeniach, żeby problem udało się szybko wyjaśnić i rozwiązać.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like