Przydomowa oczyszczalnia ścieków – w którym miejscu na działce?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Jest to niezwykle wydajne, bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu można pozbywać się nieczystości w sposób ekologiczny. Osoby, które stoją przed wyzwaniem budowy przydomowej oczyszczalni zastanawiają się jednak, jakie warunki trzeba spełnić oraz w którym dokładnie miejscu na działce ulokować całą instalację. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tego typu pytania, ponieważ wiele zależy od warunków na danym terenie. Chodzi zarówno o jakość samej gleby, ale też wysokość wód gruntowych czy odległości od poszczególnych zabudować i instalacji. Nie pozostaje więc nic innego, jak przyjrzeć się temu nieco bliżej i spróbować rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – charakterystyka i rodzaje

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to po prostu instalacje o charakterze przepływowym, które składają się z systemu rur oraz zbiornika podzielonego na komory. To właśnie tam zachodzą procesy biologiczne z udziałem bakterii, których zadaniem jest neutralizowanie wszelkich zanieczyszczeń, metali ciężkich i szkodliwych związków. Najbardziej podstawowym rodzajem jest oczyszczalnie drenażowa, która potrzebuje najwięcej miejsca, kolejno można wymienić oczyszczalnie z osadem roślinnym, piaskowym czy najbardziej nowoczesne biologiczne. Te ostatnie są idealne jeśli chodzi o małe działki, sprawdzą się w nawet najtrudniejszych warunkach.

Gdzie zlokalizować oczyszczalnię na działce?

Przed wyborem oczyszczalni należy dokładnie sprawdzić teren, na którym zostanie umiejscowiona. Chodzi nie tylko o dokonanie pomiarów, ale też kontrolę jakości i przepuszczalności gleby, a także poziomu wód gruntowych. Na tej podstawie można wykonać projekt instalacji, przygotować opis techniczny, a następnie zastanowić się nad tym, gdzie dokładnie ulokować oczyszczalnię. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odległość od granicy sąsiedniej działki oraz drogi musi wynosić min. 2 metry, od studni – min. 15 metrów, od ujęcia wody pitnej – min. 30 metrów, od rur wodnych – min. 1,5 metra, od instalacji elektrycznej, w tym kabli – min. 1,5 metra itd. Należy jednak zwrócić uwagę, że normy dla poszczególnych rodzajów oczyszczalni mogą się między sobą różnić.

Budowa przydomowej oczyszczalnia – na co zwrócić uwagę?

Widzimy więc, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo praktyczne i uniwersalne, ale kluczowe jest wybranie właściwego rodzaju oraz przede wszystkim profesjonalny montaż. W przypadku niewielkich oczyszczalni, których wydajność nie przekracza 7,5 metra sześciennego na dobę, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia budowlanego, wystarczy jedynie zgłoszenie takiej inwestycji w odpowiednim starostwie na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Najważniejsze jest to, aby podejść do tematu poważnie, przygotować pełną dokumentację i sięgnąć po wsparcie fachowców, którzy wykonują tego typu inwestycje na co dzień.

Artykuł partnera