Magazynowe oblicze logistyki – jak przebiega proces logistyczny w magazynie

Logistyka – w największym uproszeniu – jest procesem, w którym towary są pozyskiwane, przechowywane, a następnie transportowane do odbiorcy. Nieumiejętne zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie wpływa na wyniki finansowe i może przyczynić się do obniżenia konkurencyjności danego podmiotu gospodarczego. Nadrzędnym celem logistyki jest zapewnienie optymalnego poziomy zasobów we właściwym czasie, a następnie dostarczenie ich we właściwe miejsce w stanie oczekiwanym przez odbiorcę. W tej układance pojawia się proces magazynowania, na którym się dziś skupimy.

Czym jest magazynowanie

Magazynowanie jest tym etapem logistyki, w którym produkty poruszające się w łańcuchu dostaw trafiają w określone miejsce w celu ich bezpiecznego przechowania. Współcześnie, magazynowanie jest najczęściej realizowane w hali magazynowej, ale równie dobrze proces ten może odbywać się na placach składowych czy też w zbiornikach magazynowych.

Kluczowe jest właściwe zabezpieczenie magazynowanych towarów, żeby te produkty po opuszczeniu obiektu, w którym są przechowywane, trafiły do odbiorcy w stanie przez niego oczekiwanym.

Etapu procesu magazynowania

Złożoność procesu magazynowania obejmuje 4 kluczowe etapy – przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie. W ramach każdego z tych etapów realizowane są inne czynności i wymagany jest inny sprzęt wpierający pracę człowieka.

Przyjęcie towaru to pierwszy etap procesu magazynowania. Towar fizycznie wchodzi do obiektu logistycznego oraz są wystawiane odpowiednie dokumenty. Rozładunek produktów jest realizowany zazwyczaj w dokach przeładunkowych, towary są przygotowywane do składowania w strefie przyjęć.

Możliwa jest automatyzacja tego etapu poprzez wdrożenie Systemu Automatycznego Załadunku i Rozładunku Samochodów Ciężarowych Q-Loader. Najczęściej jednak pracownicy magazynu korzystają z elektrycznych wózków widłowych – wózków paletowych z podestem dla operatora.

Drugim etapem procesu magazynowania jest składowanie – to na typ etapie wykorzystywane są regały magazynowe. Spaletyzowany produkt jest odkładany przez wózek widłowy do systemu wysokiego składowania. Współcześnie używa się regałów paletowych, półkowych, przepływowych, wjezdnych oraz mobilnych. W celu automatyzacji części procesu można pokusić się o wdrożenie regałów satelitarnych, gdzie za obsługę ładunku w systemie regałowym odpowiada sterowana zdalnie platforma samojezdna.

Trzeci etap to kompletacja i jest to ten element procesu magazynowania, który przysparza zazwyczaj najwięcej problemów kadrze zarządzającej danym obiektem. To właśnie tutaj towary są przygotowywane pod konkretne zamówienie klienta. Kluczowa jest szybkość i precyzja, która przekłada się na uniknięcie kosztownych zwrotów.

Można automatyzować kompletację wdrażając procedurę „towar do człowieka”. Produkty są wtedy pobierane automatycznie z miejsca przechowywania, następnie układ przenośników transportuje je w miejsce przygotowywania paczki do wysyłki. Tego typu zabieg jest najczęściej stosowany w magazynach obsługujących internetowy kanał sprzedaży.

Ostatnim etapem procesu magazynowania jest wysłanie produktów do ostatecznego odbiorcy. Towar fizycznie trafia do strefy przeładunku i czeka na swoją kolej, żeby mógł być zapakowany na samochód ciężarowy.

Proces magazynowania, gdy patrzymy na niego z pewnej perspektywy może wydawać się prosty w realizacji. Należy jednak pamiętać, że ilość osób i materiałów, które przepływają każdego dnia przez magazyn może przytłaczać. W takim środowisku nie trudno o pomyłkę, a co za tym idzie, dla sprawnego działania logistycznego, proces magazynowania musi być idealnie ułożony.

Tekst partnera