Gdzie szukać pracy w Tarnobrzegu i okolicach?

Praca w powiecie tarnobrzeskim czeka na specjalistów z wielu dziedzin – od branży budowlanej przez handel po transport i gospodarkę magazynową. Oferty pracy publikowane są na portalach ogłoszeniowych i ogłaszane przez urzędy pracy. Ile zarabiają pracownicy zatrudnieni na Podkarpaciu? Jaka praca dla uchodźców czeka w powiecie tarnobrzeskim? Sprawdź, w jakich zawodach najłatwiej znaleźć pracę.

Praca w województwie podkarpackim a bezrobocie w regionie

Dane statystyczne wskazują, że województwo podkarpackie charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia. Stopa bezrobocia w regionie wraz z końcem sierpnia wynosiła 8,5%, we wrześniu nieco mniej, bo 8,3% (spadek o 0,2%). Jednak pomimo spadku liczby bezrobotnych praca Tarnobrzeg nie jest tak łatwo dostępna jak posady w innych częściach Polski, w których bezrobocie zbliżone jest do średniej krajowej (około 5%).

Stabilność poziomu bezrobocia potwierdza Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Na podkarpaciu czeka zarówno praca stała, jak i prace sezonowe czy praca dla Ukraińców. Co więcej, w skali kraju spadła liczba bezrobotnych – jest ona niższa o 5 tys. osób.

Ile można zarobić na Podkarpaciu?

Główny Urząd Statystyczny publikuje dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w poszczególnych sektorach gospodarki w każdym województwie. Według statystyk GUS na sierpień 2023 roku przeciętne wynagrodzenie na Podkarpaciu waha się od 4358 do 10 219 złotych brutto. Średnio najwyższe zarobki pozwala osiągnąć praca w województwie podkarpackim w informacji i komunikacji, a najniższe posada w administrowaniu i działalności wspierającej. Warto przy tym pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników – w zależności od sektora działalności czy konkretnego stanowiska i firmy zarobki mogą być niższe lub wyższe niż przeciętne.

Przeciętne wynagrodzenia w Polsce w sierpniu 2023 to:

 • sektor przedsiębiorstw – 6 100 złotych brutto;
 • przemysł – 6 378 złotych brutto;
 • przetwórstwo przemysłowe – 6 321 złotych brutto;
 • budownictwo – 5 547 złotych brutto;
 • handel, naprawa pojazdów samochodowych – 5 488 złotych brutto;
 • transport i gospodarka magazynowa – 6 025 złotych brutto;
 • zakwaterowanie i gastronomia – 4 807 złotych brutto;
 • informacja i komunikacja – 10 219 złotych brutto;
 • obsługa rynku nieruchomości – 6 167 złotych brutto;
 • administrowanie i działalność wspierająca – 4 358 złotych brutto.

Praca w powiecie tarnobrzeskim – w jakich zawodach znajdziesz ją najszybciej?

Praca w Tarnobrzegu to oferty skierowane do przedstawicieli zawodów medycznych, specjalistów z branży budowlanej czy pracowników gastronomii. Według prognoz na 2023 rok deficyt poszukujących pracy wynika z tego, że kandydatom nie odpowiadają warunki zatrudnienia, kandydaci nie spełniają wymogów pracodawców lub nie posiadają wymaganych uprawnień. Wśród zawodów, w których dostępna jest praca w powiecie tarnobrzeskim, są takie zawody deficytowe jak:

 • betoniarze i zbrojarze;
 • ceramicy przemysłowi;
 • diagności samochodowi;
 • fizjoterapeuci i masażyści;
 • fryzjerzy;
 • kelnerzy i barmani;
 • kosmetyczki;
 • kucharze;
 • listonosze i kurierzy;
 • magazynierzy;
 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych;
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych;
 • piekarze;
 • pielęgniarki i położne;
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych;
 • pracownicy ochrony fizycznej;
 • przedstawiciele handlowi;
 • robotnicy budowlani;
 • samodzielni księgowi;
 • spawacze;
 • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

Znalezienie pracy w Tarnobrzegu i okolicach może zająć więcej czasu, jeśli szukasz zatrudnienia w zawodach, w których prognozowana jest nadwyżka poszukujących pracy. Oznacza ona, że kandydatów jest zdecydowanie więcej niż wolnych miejsc pracy, aktualnie dostępnych na rynku. W Tarnobrzegu i okolicy w nadwyżce są ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, operatorzy maszyn włókienniczych, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych oraz specjaliści technologii żywności i żywienia.

Materiał partnera