Przetarg na PSZOK unieważniony ze względu na omyłkowo błędną odpowiedź

To trochę zaskakujące rozwiązanie, ale tak było – o ile z FCC mieliśmy długoterminową umowę na odbiór śmieci, o tyle obsługa PSZOKu była umówiona na krótszy okres czasu i wymagała ponownego wyłonienia Wykonawcy. Przetarg ogłosiliśmy 10 października z terminem składania ofert na 19 października. Termin rozstrzygnięcia przesuwaliśmy kilkukrotnie, zmieniając w międzyczasie zapis o warunkach środowiskowych, jako kryterium wyboru Wykonawcy.

Odległość jako czynnik środowiskowy z 30% wagi

Według założeń SIWZ 30% wagi w wyborze oferty miał czynnik środowiskowy, za który uznano lokalizację bazy PSZOK w odległości poniżej 1 km, poniżej 2 km lub powyżej 2 km od centrum miasta (podano współrzędne ulicy Szopena w okolicy pawilonu Bartosz). Poniżej 1 km dawało Wykonawcy 30 punktów, poniżej 2 km – 20 punktów, powyżej 2 km – 10 punktów.

Przesuwamy centrum miasta

W dniu 17 października miasto zmieniło specyfikację w punkcie czynnika środowiskowego, nieznacznie przesuwając współrzędne punktu, który uznano za centrum miasta i względem którego mierzono odległość do PSZOKu. Tym razem centralny punkt miasta wyznaczono na środku skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Sikorskiego, przesuwając centrum miasta o raptem kilkadziesiąt metrów. Dość zaskakująca zmiana. Czyżby okazało się, że pierwsza lokalizacja centrum jest minimalnie ponad 1 km od PSZOKu, a kolejna już minimalnie poniżej 1 km?

Ale o co chodzi?

Zapis o współrzędnych i odległościach nie był widocznie wciąż jasny dla potencjalnych wykonawców, bo do Zamawiającego skierowano kilka pytań na ten temat:

– co należy rozumieć pod pojęciem bazy PSZOK?
– jak należy mierzyć odległość od punktu w centrum miasta?
I w końcu…
– w jaki sposób odległość „bazy PSZOK” od punktu w centrum miasta przekłada się na przedmiot zamówienia w zakresie „kryterium środowiskowego” na utworzenie i prowadzenie PSZOK.

Miasto odpowiedziało, że baza PSZOK jest opisana w OPZ, że odległość należy mierzyć na mapie wyznaczając kilometrowy (i dalej) promień okręgu, a w końcu, że odległość ta przekłada się na „kryterium środowiskowe”, ponieważ lokalizacja PSZOK w pobliżu centrum Tarnobrzega wynika z dbania o to, żeby z każdego miejsca w Tarnobrzegu była podobna odległość do przemierzenia dla mieszkańca w celu oddania odpadów, a skrócenie odległości skraca czas pracy samochodu, a tym samym zmniejsza ślad węglowy.

Na chłopski rozum, a jak z zasadami przetargów?

Po krótkiej analizie odpowiedzi wyszło mi na chłopski rozum, że lokalizacja PSZOKu blisko centrum wcale nie powoduje, że z każdego miejsca w Tarnobrzegu jest podobna odległość do przemierzenia.
Nie powoduje również, że odległość dojazdu zostanie skrócona, co miałoby zmniejszyć ślad węglowy. Byłby to argument, jeśli wzięłoby się uwagę gęstość zaludnienia w danym miejscu, a właściwie rozmieszczenie osób najczęściej wożących odpady, względem PSZOKu i centrum miasta, ale czysto geograficznie nie bardzo ma to sens.

W końcu, czy to, że mieszkańcy Tarnobrzega ewentualnie wygenerują mniejszy ślad węglowy, wożąc odpady do PSZOKu, ma w ogóle związek z Wykonawcą i usługą, której dotyczy to postępowanie? To nie Wykonawca generuje ten ślad węglowy (tu by wchodził kolejny aspekt do analizy – czy wożenie z centrum wygeneruje większy czy mniejszy ślad dla samochodów ciężarowych?), nie może też zmianami poszczególnych rozwiązań wewnątrz firmy wpłynąć na oceniany w postępowaniu czynnik środowiskowy.

Omyłkowo błędna odpowiedź

Podobne lub inne zasadne wątpliwości do tego punktu pojawiły się już po złożeniu ofert. W postępowaniu złożono ostatecznie jedną ofertę, firma FCC Tarnobrzeg zaproponowała cenę 334.633,80 zł brutto, czyli poniżej kwoty przewidzianej przez miasto na ten cel. Mimo tego, postępowanie unieważniono. W uzasadnieniu odwołano się właśnie do odpowiedzi na pytanie dotyczące kryterium środowiskowego.

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 ust. 6) ustawy Pzp., ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w toku postępowania udzielił omyłkowo błędnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu pkt. I.2) SWZ.
Powyższe skutkuje tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest wadą. Co więcej, wadą niemożliwą do usunięcia, bowiem na obecnym etapie postępowania, które ma miejsce po upływie terminu składania ofert, niemożliwym jest wprowadzenie zmian w zapisach SWZ w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi.

Oj zrobiło się zamieszania wokół tej lokalizacji…

You May Also Like