Wybraliśmy wykonawcę projektu mola i dwóch pomostów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa mola oraz dwóch pomostów na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego (dz. nr ewid. 100/21, 100/20, 104/10, 234/10, 101/5 obręb 002-Kajmów)” złożono cztery oferty. Rozbieżność cen była bardzo duża.

Najniższą cenę ofertową 74.400 zł zaproponowała firma Wojciech Nanek Pracownia Projektowa B&W z Tarnobrzega, jednak oferta ta została odrzucona.

Ostatecznie Zamawiający wybrał ofertę niewiele wyższą, również z Tarnobrzega – pracownia FHU Kreska Krzysztof Buczyński, zaoferowała cenę 96.432 zł brutto, w połączeniu z krótkim terminem wykonania koncepcji i realizacji zamówienia.

Autorzy koncepcji zagospodarowania całego terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czyli architekci Artur Cebula i Anna Kunkel wycenili swoje usługi na 307.500 zł brutto, czyli ponad trzykrotnie drożej niż zwycięska oferta.

Przypomnę, że projekt dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i obejmuje:

  • molo o długości ok. 50 m, na palach, przeszklenie na końcu mola; możliwość wykorzystania mola do formy zabawy, podświetlenie, gejzery, zieleń;
  • pomosty o długości ok. 10 m każdy, np. w formie tarasów; podświetlenie; zieleń;

Poniżej mapa z lokalizacją i wstępne wizualizacje planowanych obiektów.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like