Równo 5 lat temu Dariusz Bożek został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Tarnobrzega. Jak można ocenić realizację programu?

Jakże ten czas szybko leci i jakże kadencje się wydłużają. Jeszcze do niedawna mieliśmy kadencje czteroletnie, przed ostatnimi wyborami samorządowymi wydłużono je do pięciu lat, a teraz dodatkowo przedłużono niemal do pięciu i pół roku. Nie zauważyłem szczególnego świętowania prezydenckiego jubileuszu, ale to data, którą na pewno warto przypomnieć. Równo 5 lat temu Dariusz Bożek został zaprzysiężony na stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Czas podsumowań, warunki wyjątkowe

Nie tylko rocznica, ale i nadchodząca kampania wyborcza to właściwy moment na podsumowania. Tak jak wyjątkowa jest długość kadencji, tak i wyjątkowe są warunki – wiele trudnych do przewidzenia znaczących wydarzeń rozgrywających się w skali lokalnej i światowej wpłynęło na możliwości lokalne. Pandemia koronawirusa i podejmowane przeciw niej działania (które bardziej wpłynęły na nasze życie?), rosyjska agresja na Ukrainę i związane z nią zjawiska i działania, mocno zmieniły nasze życie w ostatnich latach.

Z drugiej strony, w ramach serii rządowych programów, szczególnie łatwo było uzyskać środki zewnętrzne, które przeznaczamy przede wszystkim na remonty miejskiej infrastruktury drogowej. Po okresie niepewności mamy stosunkowo korzystną sytuację z rekordowo niskim bezrobociem, silną walutą i spadającą w końcu inflacją. To zjawiska, które również mocno wpływały na nasze życie, ale nie były szczególnie związane ze staraniami, czy decyzjami władz lokalnych.

Jak najprościej rozliczyć tę pięciolatkę?

Wśród wspomnianych światowych zawirowań i lokalnych powodzeń, wśród polityki gaszenia pożarów i korzystania z darów, mamy dobry punkt odniesienia do ocen i rozliczeń – program wyborczy Dariusza Bożka. I na nim właśnie się oprę. Nie będę oceniał prezydenta poza zakresem obietnic, ani porównywał chociażby z sąsiadami – co zrobiono, a co można było zrobić. Była umowa. Jak ją zrealizowano?

Dobrze napisany program to podstawa. Coraz częściej mamy przy tym nie wymierne obietnice, ale zapowiedzi działań w jakimś kierunku, bądź ogólniki, których nie da się rozliczyć, czy zadania które i tak się realizuje. Przykładowo w umowie koalicyjnej powstającego obecnie rządu nie ma obietnicy skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów (bo łatwo to sprawdzić i rozliczyć), ale jest „dołożenie wszelkich starań aby skrócić kolejki do specjalistów”. Prawda, że łatwiej dołożyć starań niż skrócić kolejki? Łatwo też udowodnić że starań się dołożyło, nawet jak się kolejki nie skróciły. Podobnie ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, zamiast zwiększenia bezpieczeństwa. Itd.

Program i rozliczenia

Po pierwsze – szacun, że program jest wciąż dostępny, a strona aktualizowana! Nie zawsze tak było. Często strona na czas kampanii działa tylko na czas kampanii. Rozliczanie poniższe jest subiektywne i naciągane raczej w górę, jak to u wyrozumiałego nauczyciela. Poza tym oceniam z pamięci, pewnie wiele aktywności mogło mi umknąć. Z drugiej strony, jeśli aktywność była, ale informacja o aktywności do mnie nie dotarła, to też jest jakiś problem. Nie wystarczy zrobić.

Tarnobrzeg rozwijający się 17/20 pkt

 • opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2035
  Prawie zrealizowane. Tymczasem mamy strategię rozwoju do roku 2030. Mamy, bo trzeba, normalny dokument miejski. Strategia do obejrzenia tutaj.
  https://um.tarnobrzeg.pl/strategia-rozwoju
  Można dać 2/2
 • ściąganie kapitału inwestycyjnego i podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
  Tu zawsze będą dyskusje. Wielu ma duże oczekiwania i stwierdzi, że takich działań nie było, ale na pewno da się przedstawić dowody, że działania były podejmowane, bo przecież między podejmowaniem działań, a ich skutecznością nie musi być powiązania (j.w). Fakt, że bezrobocie znacząco w tej kadencji zmalało, jak i w całej Polsce. Ale jaka to zasługa podejmowanych działań?
  Można dać 1/2
 • rewitalizacja obszarów zaniedbanych oraz miejskich skwerów i obszarów zielonych
  Z obszarami zielonymi znów są kontrowersje. Były realizowane duże zmiany, uzgadniane jeszcze za poprzedników. Mamy nasadzenia wzdłuż głównych ulic, ale dyskusji, dodatkowej roboty i wydatków było chyba więcej niż krzaczków. Mamy teren przy ul. Kopernika, do którego chyba nie ma większych zastrzeżeń. Mamy w końcu tereny rekreacyjne nad Wisłą. Tam jest lepiej niż było, ale oczekiwania były na pewno większe. Jak wyglądają teraz zielone labirynty i nasadzenia? W jakim stanie są rzeźby? Muszę przyznać, że skwery, kwiaty na rondach, na rynku, w donicach są bardzo ładne, zadbane i często uzupełniane, również typowo sezonowo i okolicznościowo (jak obecnie wrzosy i dynie w wozie i beczkach). Z drugiej strony prezydentowi wiele razy zarzucano niewystarczającą dbałość o miejską zieleń, w tym cięcia większej ilości starych drzew niż było to konieczne, nieuwzględnianie zieleni na etapie projektów, cięcia poza wyznaczonym terminem itd.
  Można dać 1/2
 • polityka przestrzenna miasta
  To tak ogólny punkt, że nie dało się nic nie zrobić w ciągu 5 lat. Powstawały kolejne MPZP, zatem zaliczone, miasto politykę przestrzenną prowadziło, a w obietnicy nie ma nic ponad to. Daję 2/2
 • pozyskanie środków zewnętrznych na remonty dróg
  Nigdy nie mieliśmy tylu środków zewnętrznych na remonty dróg. Nie oceniam w jakim stopniu to zasługa prezydenta, czyli czy kto inny by uzyskał więcej czy mniej i ile dostali sąsiedzi. Punkt zaliczony na 2/2.
 • budowa i remonty parkingów miejskich – w tym wydzielenie fragmentu Placu Bartosza Głowackiego na parkingi miejskie
  Parkingów przybyło bardzo dużo, ale przede wszystkim nad Jeziorem. Przydają się, szczególnie w kilka upalnych weekendów. Z budową parkingów w mieście jest tak sobie. Zmiany oczywiście są, przy okazji dużych remontów ulic. Obietnica o wydzieleniu fragmentu Placu Bartosza Głowackiego niespełniona, ale wprowadzenie płatnego parkowania w centrum zwolniło sporo miejsc. Inna sprawa, że jednocześnie bardzo blokując sąsiednie ulice, tuż poza strefą płatnego parkowania. Mimo wszystko punkt zaliczam na 2/2
 • wspieranie zakończenia budowy hospicjum rozpoczętego przez prałata Michała Józefczyka
  Wspieranie było. Do zakończenia daleko, ale były uchwały prezydenckie w sprawie dofinansowania. Konkretnej obietnicy nie było, wspieranie było, zatem zaliczone na 2/2
 • rozwój infrastruktury dróg rowerowych
  Nie wiem na ile można to nazwać rozwojem, bo nie kojarzę jakichś widowiskowych nowych inwestycji. Coś remontowano, albo organizowano przy okazji remontów. Z drugiej strony na Przywiślu miasto chciało wybudować ścieżki rowerowe, ale zaprotestowali mieszkańcy. Na pewno mamy wielu niezadowolonych i oczekiwania były większe, ale daję 2/2
 • wybudowanie drogi obwodowej miasta
  Obwodnica wybudowana, niewątpliwie jest to duża zmiana jakościowa. Zaliczam na 2/2
 • zaplanowanie realizacji II części drogi obwodowej i dowiązanie jej do planowanych inwestycji drogowych Sandomierza.
  Ktoś coś? Mamy jakiś plan w zakresie drugiej części obwodnicy? Była mowa o S74, była mowa o nowym przebiegu DK9, która też może jakoś uzupełniać naszą obwodnicę. Może się zdezaktualizowało? Dam wyrozumiale 1/2

Tarnobrzeg partnerski i otwarty 8/10

 • budowanie wizerunku miasta związanego z historią i tradycją przemysłu górniczego
  Do przemysłu górniczego się odwołujemy regularnie, chociażby teraz w ramach obchodów 70-lecia. Zaliczone na 2/2
 • zacieśnienie współpracy z sąsiednimi gminami
  Zaliczone. Jest MOF i wspólne inwestycje nad Jeziorem, jest w końcu, po wielkich bólach i parunastu latach paplania, sformalizowane Czwórmiasto i pierwsze wspólne plany. Zaliczone na 2/2
 • współpraca z Nadleśnictwem Nowa Dęba w celu wykorzystania potencjału lasu Zwierzyniec dla dobra mieszkańców.
  Różnie z tą współpracą bywało. W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powstał ZPK, nie jestem pewien czy prezydent ZPK popierał. Z drugiej strony projekt bardzo się nie spodobał Nadleśnictwo Nowa Dęba i sprawa trafiła przed sąd. Spotkania z Nadleśnictwem były, współpraca była, chociażby budki lęgowe dla ptaków i wspólne sadzenie drzew. Zaliczone na 2/2
 • zwołanie I Światowego Zjazdu Tarnobrzeżan
  Nie kojarzę. Chyba pomysł schowany do szafy. Pewnie covid winny, jak zwykle. Daję 0/2
 • wykorzystanie potencjału i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta
  Zaliczone. Kolekcja Dzikowska, finansowana z centrali to duży sukces. Pieniądze na Jezioro, dużo pieniędzy na Jezioro. Daję 2/2

Tarnobrzeg przedsiębiorczy 12/22

 • projekty i pozyskiwanie środków na inwestycje miejskie
  Zaliczone. Dostaliśmy duże środki na inwestycje miejskie, daję 2/2
 • organizowanie cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi różne segmenty rynku
  Kojarzę jedno ogłaszane spotkania z przedsiębiorcami, nie wiem czy można uznać je za cykliczne. Było ich więcej? Daję 1/2
 • pomoc w pozyskiwaniu środków UE
  Nie odwołam się do konkretów, ale na urząd może udowodnić, że pomoc była. Daję 1/2
 • zacieśnienie współpracy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, podejmowanie wspólnych działań
  Nie wiem czy działania zostały zacieśnione względem poprzedniej kadencji i w jakim stopniu. Daję 1/2
 • wykorzystanie potencjału Jeziora Tarnobrzeskiego, zbudowanie infrastruktury
  Duży plus. Sporo się zmieniło, jest koncepcja i kolejne plany. Czy to idealne wykorzystanie potencjału i środków? To oczywiście dyskusyjne, ale punkt zaliczony, bo konkretnych inwestycji w nim nie było. Daję 2/2
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych
  Jak pisałem wyżej, środków zewnętrznych mieliśmy dużo. Daję 2/2
 • wykorzystanie możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego
  Tu chyba gorzej. Słyszymy to od paru kadencji, ale bez efektów. Kojarzę jedną próbę, opisywaną w poniższym tekście, zdecydowanie niewykorzystaną.
  https://www.tarnobrzeg.info/2019/07/13/kompleks-rekreacyjno-turystyczny-w-oparciu-o-wody-siarczkowe-w-bazie-zamierzen-inwestycyjnych-ppp/
  Daję na 0/2
 • powołanie społecznego zespołu doradczego przy prezydencie miasta biznesu
  Punkt trochę dziwnie sformułowany. Mamy różne społeczne zespoły doradcze, ale „przy prezydencie miasta biznesu?”. Nie kojarzę. Daję 0/2
 • systematyczne zwoływanie Sejmiku Przedsiębiorczości
  Sejmik powstał 4 lata temu i miał być zwoływany dwa razy do roku. Nie znalazłem jednak informacji o kolejnym spotkaniu, trudno zatem mówić o systematyczności. O działaniu i efektach nic nie wiem. Pewnie znowu covid. Ale co najmniej raz zwołany był, daję 1/2
 • opracowanie systemu ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w Tarnobrzegu, tworzących nowe miejsca pracy
  Mamy wsparcie w postaci obniżki podatku od nieruchomości i środków transportu. Przyjmijmy, że to wspomniany system. Daję 2/2
 • uruchomienie punktu wspierania organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
  Nie znalazłem informacji o takim punkcie. Kojarzą mi się interpelacje w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej, czy stanowiska. Z braku informacji daję 0/2

Tarnobrzeg przyjazny i tani 8/8

 • ustabilizowanie zadłużenia miasta
  Zadłużenie stabilnie rośnie, niestety. Ale znów wychodzi dobrze napisany program. Przecież stabilność zadłużenia to wcale nie jest zatrzymanie, czy spłata zadłużenia. Stabilnie jest. Daję 2/2
 • audyt instytucji i spółek miejskich
  Z mało którym tematem było tyle zamieszania co z jednym z audytów, konkretnie w przypadku RDM. Audyt, który nie był audytem, plus zlecenie audytu, który też nie wszyscy uważali za właściwy audyt. W TTBS i Wodociągach były audyty w 2019 roku. Wielu niezadowolonych na pewno, ale zaliczam na 2/2
 • efektywne i racjonalne działanie administracji samorządowej
  Punkt zupełnie nierozliczalny. Miasto stwierdzi, że działanie jest efektywne i racjonalne, pewnie wielu mieszkańców wręcz przeciwnie. Skoro punkt nierozliczalny, to dobrze napisany 😉 Daję 2/2
 • etapowa likwidacja barier architektonicznych
  Dobrze, że etapowa, a nie wszystko na raz. Działania były, chociażby nowe windy dla niepełnosprawnych, w tym w urzędzie. Daję 2/2

Tarnobrzeg obywatelski 10/18

 • systematyczne konsultacje z mieszkańcami i bieżące rozpoznawanie potrzeb
  Spotkania osiedlowe są, daję 2/2
 • tworzenie społecznych, branżowych zespołów doradczych przy prezydencie miasta do rozwiązywania doraźnych problemów miasta
  Nie wiem ile doraźnych problemów rozwiązano, ale mamy np. zespół d.s. przeciwdziałania przemocy. Zaliczam zatem na 2/2
 • wprowadzenie budżetu osiedlowego
  Jest budżet osiedlowy. Zaliczam na 2/2
 • wzmocnienie pozycji rad osiedlowych
  Nie kojarzę wzmocnienia pozycji. Ktoś coś? Daję 0/2
 • utworzenie realnie działającego forum organizacji pozarządowych i społecznych
  Mieliśmy kiedyś TROP. Teraz nie siedzę w temacie, ale znalazłem tylko zapowiedzi powołania forum z roku 2019. Nie wiem czy powstało, tym bardziej czy jest „realnie działające”. Daję zatem, być może z mojej niewiedzy, 0/2
 • powołanie pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych przy prezydencie miasta
  Kiedyś była taka osoba, ale teraz nie znalazłem odpowiednich informacji. Jest za to Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Daję 1/2
 • powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
  Obietnica zrealizowana. Czy z sukcesem? Chyba w żadnej organizacji nie było tyle problemów – dwa nieuznające się zarządy, instrumentalne żąglowanie składem, najpierw w celu zmniejszenia, później w połowie kadencji nagłego powiększenia, później rezygnacja członkiń z TRK. Obecnie Rada działa, pojawiają się inicjatywy, ale od dawna nie słyszałem o żadnym doradzaniu prezydentowi czy opiniach TRK na temat miejskich problemów i konkretnych uchwał czy dokumentów. Wydaje się, że to kolejna organizacja społeczna, z zanikającą pierwotną funkcją doradczą. Można nawet powiedzieć, że od prób doradzania zaczęły się wszystkie problemy. Rozgadałem się. Zdecydowanie daję 2/2, bo TRK powołano.
 • aktywne uczestnictwo mieszkańców w kreowaniu polityki miasta
  A to ciekawe. Mieliśmy referendum, czyli było aktywne kreowanie polityki miasta. Inna sprawa, że prezydentowi się referendum nie podobało i na jego szczęście może zignorować wyniki. Było kilka sond, opinii, jest w końcu budżet obywatelski (konflikty z RIO, przegrane przed WSA i NSA). Są spotkania osiedlowe. Daję 1/2 na zachętę.
 • transparentność zarządzania miastem
  Ten punkt chyba najczęściej krytykuję, wspominając o „tajemnicach bolesnych”. Wiele razy miałem wrażenie, że niepopularne decyzje podejmowane są w ukryciu i trzymane jak najdłużej w tajemnicy, żeby tylko się nie wydało. Parę razy udało mi się takie decyzje wyciągnąć. Daleko nie szukając, nie wiemy z czego wynikała arbitralna decyzja o wyłączeniu oświetlenia wybranych ulic, nie wiemy jakie oszczędności to przyniosło, nie wiemy w końcu czemu z decyzji się nagle wycofano. Daję 0/2, bo miałem tu dużo większe oczekiwania i jestem rozczarowany. Miało być subiektywnie i jest.

Tarnobrzeg przyjazny dla młodych 6/6

 • pozyskiwanie nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
  Coś się dzieje, sporo było działek na miejskich przetargach. Daję 2/2
 • wykorzystanie potencjału TBS do budowy tanich mieszkań pod wynajem
  Wystartowała budowa bloku przy ul. Św. Barbary, z lokalami TTBS na wynajem. Daję 2/2
 • wspieranie aktywności i przedsiębiorczości młodych mieszkańców miasta w tworzeniu własnego biznesu i miejsc pracy
  Jest działalność TARR. Daję 2/2

Tarnobrzeg przyjazny dla edukacji 7/8

 • wspieranie dyrektorów i nauczycieli w utrzymaniu wysokiej jakości pracy szkół
  Znów trudno rozliczyć. Miasto na pewno uznaje, że wspiera dyrektorów, a wysoka jakość pracy jest utrzymana. Daję 2/2
 • unowocześnianie, doposażenie i poprawa bazy placówek oświatowych
  To się dzieje stale, chcąc nie chcąc. Problemy są, jak zawsze i wszędzie. Trudno rozliczyć, daję 2/2
 • dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska i rynku pracy – powołanie grupy eksperckiej
  Nie słyszałem o grupie eksperckiej, ale mamy np. klasę dronową, w bardzo dobrymi partnerami. To dobry kierunek. Daję 2/2
 • opracowanie programu klas sponsorowanych/patronackich
  Nie wiem czy jest taki program. Daję 1/2

Tarnobrzeg przyjazny dla seniorów 10/10

 • utworzenie kolejnego Domu Dziennego Pobytu
  Temat załatwiony, zatem 2/2
 • powstanie Centrum Senioralnego
  Jest, daję 2/2
 • zastosowanie w praktyce projektowania uniwersalnego / likwidowanie barier architektonicznych
  Pewnie jest, w nowych projektach widać zmiany. Daję 2/2
 • aktywizowanie środowisk senioralnych i wykorzystywanie ich wiedzy i doświadczenia
  Daję 2/2
 • senioralny telefon pomocy i zaufania
  Jest telefon życzliwości dla seniorów, zaliczam. Daję 2/2

Tarnobrzeg ekologiczny 8/12

 • Eko-Tarnobrzeg – farma fotowoltaiczna nastawiona na produkcję i wykorzystanie energii słonecznej dla miasta,
  Starania trwały długo, ale już jesteśmy po przetargu. Zaliczam zatem na 2/2
 • współpraca z gminami ościennymi w celu stworzenia transportu elektrycznego na poziomie co najmniej powiatu grodzkiego i ziemskiego
  Działamy w ramach Czwórmiasta. Znów dobrze napisany program: nie było o stworzeniu transportu, tylko o współpracy w celu, a ta już jest, nawet jeśli transportu prędko nie będzie. Daję 2/2
 • wprowadzenie projektu Eko – Spółki
  Nie mam pojęcia o co chodzi, ani tym bardziej nic nie wiem o realizacji tego punktu. Daję 0/2
 • etapowa wymiana tradycyjnego miejskiego oświetlenia na oświetlenie nowoczesne ledowe
  Jak najbardziej zaliczone, jest 2/2
 • wprowadzenie 24 –godzinnego monitorowania jakości powietrza w mieście
  Zaliczone w ramach Airly, 2/2
 • rozbudowa schroniska dla zwierząt w Machowie i połączenie go z przytuliskiem z ulicy Wyszyńskiego
  Nic nie wiem o rozbudowie schroniska w Machowie. Przytulisko na Wyszyńskiego chyba już nie działa, ale nie znalazłem informacji, żeby te jednostki zostały połączone.
  Może z braku wiedzy, ale daję 0/2

Tarnobrzeg sportowy 12/12

 • wspieranie sportu dzieci i młodzieży
  I to kolejny profesjonalnie napisany punkt programu. Wspieranie było? Na pewno było. Trzeba dać 2/2
 • wspieranie sportu osób niepełnosprawnych
  J.w. trzeba dać 2/2
 • wspieranie sportu profesjonalnego na miarę możliwości miasta, pomoc w poszukiwaniu środków zewnętrznych
  Na miarę możliwości miasta, a według niektórych nawet powyżej tych możliwości. Czy miasto pomagało w poszukiwaniu środków zewnętrznych? Nie wiem. Ale daję 2/2
 • zakończenie prac nad zapleczem stadionu piłkarskiego
  Zrealizowaliśmy etap III, czyli przebudowę pomieszczeń pod stadionem. Nie pamiętam czy to etap ostatni, czy jeszcze coś było do roboty, zatem nawet jeśli prace nie są całkiem zakończone, to daję 2/2
 • przygotowanie projektu i pozyskanie środków na I etap budowy stadionu lekkoatletycznego
  Mamy projekt, mamy część środków dla kompleksu sportowego pod Zwierzyńcem, docelowo ma być i stadion lekkoatletyczny, chociaż dosłownie nie jest spełniona obietnica. Nie pozyskaliśmy środków na I etap budowy stadionu lekkoatletycznego, ale całego centrum sportów, czyli krytego boiska piłkarskiego. Mimo wszystko zaliczam na 2/2
 • kontynuacja sportowych tradycji miasta ( Bieg Freyera, Bieg Siarkowca)
  Nie przerwano tradycji, czyli na 2/2

Tarnobrzeg przyjazny dla kultury 6/8

 • wspieranie rozwoju kultury, w tym działań TDK
  A jakże. Idzie 2/2
 • remont części współczesnej TDK wraz z przebudową widowni i sceny
  Nie udało się. Jest projekt w planach MOF, ale zaliczyć nie mogę. Gdyby zapisano: podjęcie starań, to co innego. Tak trzeba pisać programy wyborcze ;). Daję 0/2
 • wspieranie i promocja lokalnych twórców
  Na pewno wielu lokalnych twórców nie czuje się wspieranych, ale jednocześnie na pewno można udowdnić, że lokalnych twórców się wspierało. Daję zatem 2/2
 • zorganizowanie festiwalu teatrów dzieci i młodzieży o Puchar Stanisława Jachowicza
  Wyszła trochę inna impreza, czyli Festiwal Baśniowy Świat Jachowicza, ale mimo wszystko daję 2/2

Tarnobrzeg bezpieczny 8/8

 • rozbudowa monitoringu miejskiego
  Rozbudowa była, trzeba dać 2/2 Chociaż nie działa to idealnie, ale w programie nie było, że będzie działać idealnie.
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez lepszą współpracę z Policją i Strażą Miejską
  O! I znów nie wzmocnienie bezpieczeństwa, tylko poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem czy współpraca z Policją i SM jest lepsza, ale pewnie nie jest gorsza. Daję 2/2
 • monitoring stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i systemu ostrzegania przed zagrożeniami
  Nie wiem czy monitoring był. Pewnie chociażby w ramach zwyczajnych obowiązków. Rozbudowa wałów była. Daję 2/2
 • wsparcie dla programów profilaktycznych przeciwdziałających agresji i uzależnieniom dzieci i młodzieży
  Jest, jak zawsze. Daję 2/2

Ocena końcowa

Przypomnę, że nie jest to żadna ocena ogółu działań prezydenta Dariusza Bożka, na miarę otoczenia, możliwości, pracowitości i starań. To subiektywne i zgrubne podsumowanie tego, jak można rozliczyć program. Jak wspominałem wyżej, im sprytniej program napisany, tym bardziej da się go rozliczyć pozytywnie. Przy idealnie napisanym programie da się udowodnić spełnienie wszystkich punktów, nawet jak się nic szczególnego nie zrobiło. I to też trzeba docenić.

Podsumowanie przyjmuję następujące – nie zaliczone 0 pkt, zaliczone częściowo 1 pkt, zaliczone (możliwe do udowodnienia zaliczenie) 2 pkt.
Po zebraniu punktacji wyszło mi 77% realizacji programu, co daje nam ocenę dobrą!

Czy to znaczy, że Tarnobrzeg jest miastem przyjaznym i tanim, jeśli prezydent uzyskał w tym temacie 8 punktów na 8 możliwych?
Ależ skąd! Mamy bardzo wysokie opłaty i podatki. Po prostu program napisano na tyle dobrze, że możliwe jest wykazanie jego realizacji w punkcie o takiej nazwie.
Jestem pewien, że duża część z Was nie zgodzi się z moją oceną. Można powiedzieć, że w pewnym sensie sam się z nią nie zgadzam 🙂
Jak wypada Wasze rozliczenie programu?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Fotkę zaczerpnąłem ze strony UM, z informacji o jubileuszu 50-lecia małżeństw: https://um.tarnobrzeg.pl/aktualnosc/1035
Prezydent dobrze wyszedł, a stylizacja ze złotym łańcuchem też najbardziej oficjalna jak się dało.
Gratulacje z okazji pięciolecia objęcia urzędu! Tylko ja pamiętałem?

You May Also Like