Prezydent planuje zwiększenie zadłużenia miasta do 141 mln zł. Jakie inwestycje zaplanowaliśmy na rok 2024?

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano 404.584.045,34 zł dochodów i 419.059.832,05 zł wydatków, co oznacza deficyt w wysokości 14.475.786,71 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom długu ustalono na 141.461.176,91 zł. Na obsługę długu planujemy wydać blisko 10 mln zł.

Jakie inwestycje zaplanowaliśmy na rok 2024?

Poniżej lista wybranych pozycji:

Blisko 20 mln zł planujemy wydać na drogi w miastach na prawach powiatu.
Na drogi gminne chcemy wydać ponad 16 mln zł.
Na modernizację energetyczną budynku przy ul. Kościuszki 32 mamy wydać 4,6 mln zł
Na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS kolejne 0,5 mln zł
Na budowę boiska przy SP6 4,5 mln zł
Na Tarnobrzeskie Wembley 1,4 mln zł
Na hospicjum 0,5 mln zł
Na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu w szpitalu 100 tys. zł
Na przebudowę hospicjum św. ojca Pio z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych 0,5 mln zł
Na farmę fotowoltaiczną 1,2 mln zł
Na projekt widno i bezpiecznie 1,8 mln zł
Na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne – 4 mln zł
Na przebudowę placu Bartosza Głowackiego 190 tys. zł
Na ośrodek szkoleniowo-treningowy Strzelca 38 tys. zł
Na przebudowę TDK (dokumentacja projektowa) 270 tys. zł
Na modernizację dachu MBP 300 tys. zł
Na prace w dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkole Realnej 510 tys. zł
Na prace przy zakrystii kościoła na os. Miechocin 408 tys. zł
Na dachy kamienic przy Sienkiewicza 5 i 7 odpowiednio 170 i 212 tys. zł
Na adaptację stajni na świetlicę na os. Zakrzów 498 tys. zł
Na budowę pomieszczeń w stajni dworskiej (dokumentacja projektowa) 280 tys. zł
Na boisko przy ul. Zwierzynieckiej 5,95 mln zł
Na remonty 2 Orlików 1 mln zł
Na budowę dwóch boisk na os. Zakrzów 802 tys. zł
Na modernizację infrastruktury piłkarskiej MOSiR 887 tys. zł
Na modernizację płyty stadionu 2,2 mln zł
Na modernizację oświetlenia hali MOSiR 400 tys. zł
Na pole namiotowo-kempingowe (dokumentacja projektowa) 110 tys. zł
Na budowę mola i dwóch pomostów (dokumentacja projektowa 110 tys. zł
Na budowę stanicy żeglarskiej 500 tys. zł