W górnicze święto – Barbórkę odsłonięto tablicę pamiątkową

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pionierom tarnobrzeskiego górnictwa i przemysłu siarkowego zwieńczyło obchody ustanowionego przez Radę Miasta Tarnobrzega „Roku pamięci górników i pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego”. Uroczystość odbyła się 4 grudnia, w popularną Barbórkę, której tradycja wciąż jeszcze w Tarnobrzegu jest kultywowana. Tablica z nazwiskami dziewięciu pierwszych pracowników siarkowego kombinatu zawisła na budynku Urzędu Miasta przy ul. A. Mickiewicza 7.

– Siarki już się w Tarnobrzegu od lat nie wydobywa, ale ogrom tego co zrobili górnicy tarnobrzescy, co zrobili wszyscy ci związani z przemysłem siarkowym, widać gołym okiem. Dzięki kopalni siarki w historii naszego miasta mieliśmy i stolicę województwa, i niesamowity  rozwój przemysłu, rozwój miasta. Dzięki siarkowej historii mamy dziś miejsca, gdzie tarnobrzeżanie mogą mieszkać, pracować, odpoczywać. Zostało nam także piękne Jezioro Tarnobrzeskie, również budowane rękoma górników – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Tarnobrzeg nie zapomina więc o swojej siarkowej historii, o ludziach którzy ją tworzyli. Tablica poświęcona pionierom tarnobrzeskiego górnictwa i przemysłu siarkowego powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Tarnobrzegu oraz członków rodzin pierwszych pracowników kopalni. Upamiętnia osoby, które tworzyły powstałe 1 lipca 1954 r. Zarządzeniem Ministra Górnictwa nr 288/54 przedsiębiorstwo państwowe „Kopalnia Siarki Tarnobrzeg – w budowie”. Jego pionierską załogę stanowiła przybyła ze Śląska grupa pracowników, a wśród nich dyrektor Franciszek Machalski, naczelny inżynier ds. energomechanicznych Kazimierz Orzechowski, starsza księgowa Irena Szutkowska, starszy planista inwestycji Jan Handerek, naczelny inżynier Jerzy Haszczyc, starszy mierniczy Józef Kuśmierz, kierownik sekcji zaopatrzeniowo-administracyjnej Bolesław Minnicki, samodzielny referent ds. inwestycyjnych Halina Wróblewska oraz pierwszy tarnobrzeżanin zatrudniony w nowym przedsiębiorstwie, kierowca Kazimierz Bochniewicz. Inicjatorem powstania tablicy był jego syn. – Mam wielki sentyment i dla miejsc związanych z kopalnią siarki, i dla tych czasów, jak i dla ludzi. Ten rok, ustanowiony rokiem pamięci o tych, którzy tworzyli Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, przypomniał nam, co my tej siarce, jako miasto i ludzie, zawdzięczamy – podczas odsłonięcia tablicy mówił Stanisław Bochniewicz.

Miejsce, gdzie znajduje się tablica nie jest przypadkowe. Siedziba Dyrekcji „Kopalni Siarki Tarnobrzeg – w budowie”, która początkowo mieściła się w Mokrzyszowie, przeniosła się później do nowo wybudowanego budynku hotelowo-administracyjnego w Tarnobrzegu, przy obecnej ul. Mickiewicza 7, gdzie znajduje się Urząd Miasta, by następnie, wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa, przenieść się do Machowa. Fotografia z Archiwum Urzędu Miasta Tarnobrzega i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu przedstawia uroczystość wmurowania pamiątkowej cegły pod mający powstać budynek hotelowo-administracyjny „Kopalni Siarki Tarnobrzeg – w budowie”, który – jak czytamy w akcie erekcyjnym – zapoczątkował budownictwo kombinatu siarkowego. Uroczystość miała miejsce w maju 1955 roku.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej było jednym z punktów tarnobrzeskich obchodów Dnia Górnika. Uczestnicy górniczych uroczystości oddali cześć patronce górników składając kwiaty przy pomniku świętej Barbary. Wiązanki kwiatów złożono także przy pomniku odkrywcy siarki w rejonie Tarnobrzega, profesora Stanisława Pawłowskiego, a w intencji byłych pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz  odprawił uroczystą Mszę Świętą w kościele pw. św. Barbary w Tarnobrzegu.

Info/fot. UM

You May Also Like