Dostaliśmy ponad 3 mln zł na modernizację oświetlenia

Ogłoszono wyniki dziewiątej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”. W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w wysokości 80 procent wartości inwestycji. Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł.

– Miasto Tarnobrzeg na wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe pozyskało dofinansowanie w wysokości dokładnie 3 199 600 zł. Jak zakładał rządowy program, wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie obniżenie energochłonności oświetlenia, co za tym idzie, obniżenie kosztów utrzymania miejskiego oświetlenia. Obecnie to dla miasta wydatek w wysokości do 2,5 mln złotych rocznie – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W ramach zadania planowana jest wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, parków, placów i innych miejsc publicznych na nowe oprawy energooszczędne typu LED. Spośród wszystkich ponad 3600 opraw w mieście, zarówno należących do miasta, jak i należących do PGE Dystrybucja S.A, większość to stare nieenergooszczędne lampy. W ramach zadania planuje się wymianę około 2 tysięcy opraw. Nowe oprawy będą nie tylko energooszczędne, ale będą także gwarantować możliwość zdalnego sterowania.

Wymiana opraw realizowana będzie w roku 2024. Przewidywana wartość inwestycji to 3 999 500, 00 zł. Dofinansowanie w wysokości  80 procent wartości inwestycji wynosi: 3 199 600,00 zł. Deklarowana kwota własnego udziału miasta to 799 900, 00 zł, co stanowi 20 procent wartości inwestycji.

Info/fot. UM