Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuciła odwołanie Tarnobrzega w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Czyli jednak tradycji staje się zadość. Mamy po raz trzeci w tej kadencji problemy z budżetem obywatelskim. Według Kolegium RIO zwycięski projekt „Nasze Nowoczesne Przedszkola” nie spełnia zasad ogólnodostępności, a odwołanie ze strony miasta zostało odrzucone. RIO oczekuje wyeliminowania z uchwały budżetowej na rok 2024 wydatków budżetu obywatelskiego na ten projekt.

Jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte, konieczne będzie stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej w zakwestionowanej części. O pierwszej decyzji RIO pisałem w poniższym tekście:

O decyzji RIO poinformowała na swoim profilu radna Monika Łagowska-Cebula. No bo kto?
Przećwiczoną ścieżką są kolejne odwołania do WSA i NSA i zapewne kolejne przegrane sprawy, z których to przegranych jednak nic dla miasta nie wynika. Może tylko niewielkie koszty i wstyd trochę.

Treść wpisu radnej poniżej:

Moi Drodzy,
W zeszłym tygodniu: 2 lutego zamieściłam na Facebooku tekst, w którym argumentowałam dlaczego uważam, że Budżet Obywatelski został odebrany Mieszkańcom oraz uległ degradacji.

Podałam, iż Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok ,,Nasze Nowoczesne Przedszkola’’ nie spełnia zasad ogólnodostępności, w związku z tym nie powinien być realizowany. Zostało złożone odwołanie, które niestety zgodnie z Uchwałą Nr VI/335/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nie zostało uwzględnione i oczekuje się wyeliminowania z uchwały budżetowej na 2024 rok wydatków budżetu obywatelskiego na ten projekt. Nieusunięcie nieprawidłowości, spowoduje konieczność stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej na 2024 rok – w zakwestionowanej części.

Niestety po raz kolejny w tej kadencji dopuszczono pod głosowanie projekt, który takiego dopuszczenia mieć nie powinien. Moim zdaniem nie jest to błąd pomysłodawców któregoś ze wspomnianych projektów, a Komisji sprawdzających ich poprawność w zakresie merytorycznym i formalnym.
Szkoda.

You May Also Like