Siarkowiec i Wielopole tracą jeden mandat, zyskują osiedla wiejskie

W Tarnobrzegu wybieramy 21 radnych Rady Miasta. Gmina podzielona jest na cztery okręgi po około 10 tysięcy mieszkańców, przy czym na trzy mniejsze przypada po 5 mandatów, a na największy 6 mandatów. W kwietniu zeszłego roku Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu postanowił o dostosowaniu do stanu faktyczne go granic okręgów wyborczych.

Obecnie granice okręgów przedstawiają się następująco:
Okręg nr 1 obejmuje obecnie osiedle Serbinów.
Okręg nr 2 to osiedla Dzików, Stare Miasto i Przywiśle.
Do Okręgu nr 3 należą osiedla Siarkowiec i Wielopole.
Okręg nr 4 obejmuje osiedla Piastów, Podłęże, Miechocin, Ocice, Mokrzyszów, Wielowieś, Zakrzów, Sielec i Sobów.

Poniżej liczba wyborców, oddanych głosów i wyliczona frekwencja w poszczególnych okręgach na podstawie wyborów samorządowych w roku 2018. Zmiany populacji na terenie poszczególnych osiedli swoją drogą, ale frekwencja również wskazuje dlaczego to okręg nr 4 zasługuje na dodatkowy mandat. To już tradycja osiedli wiejskich, że lepiej potrafią się zmobilizować.

Okręg 1 – 9666 wyborców, 4506 głosów, frekwencja 46,62%
Okręg 2 – 9129 wyborców, 4184 głosów, frekwencja 45,83%
Okręg 3 – 10356 wyborców, 5094 głosów, frekwencja 49,19%
Okręg 4 – 9273 wyborców, 5279 głosów, frekwencja 56,93%

Które osiedla dysponowały wcześniej dodatkowym mandatem?

Jeszcze w roku 2006 w okręgu nr 1 było o ponad 2 tysiące wyborców więcej niż w każdym z pozostałych okręgów i to tam przypadał szósty mandat. W roku 2010 różnica była mniejsza, ale wciąż to Serbinów, połączony wówczas z osiedlem Stare Miasto dysponował dodatkowym mandatem. Od roku 2014 do 2018 szósty mandat przypadał okręgowi nr 3, który obejmował osiedla Wielopole i Siarkowiec. Znów zdecydowała największa liczba wyborców – ponad 10 tysięcy, przy poniżej 10 tysiącach w pozostałych okręgach. W roku 2024 sytuacja znów się zmienia. Szósty mandat trafia do Okręgu nr 4, obejmującego przede wszystkim tzw. osiedla wiejskie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like