Ośmiu Wspaniałych – edycja 2024

Prezydent Miasta Tarnobrzega serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Tarnobrzega, do udziału w XXX Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Zgłaszanie kandydatów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, zamieszczonego na stronie internetowej „Fundacji Świat na Tak” i dostarczenie go w zamkniętej kopercie, z adnotacją:
„KONKURS 8 WSPANIAŁYCH MIASTA TARNOBRZEGA – EDYCJA 2024” – oraz z zamieszczoną na kopercie klauzulą „NIE OTWIERAĆ”.

Dokumenty konkursowe należy dostarczyć do dnia 16 lutego 2024 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Adama Mickiewicza 7.

You May Also Like