Oferty na STEŚ dla drogi DK9 znacznie wyższe niż planowane kwoty

W dniu 9 lutego otwarto oferty w postępowaniu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego przebiegu Drogi Krajowej nr 9. Wybrani projektanci mają wyznaczyć optymalny przebieg trasy między Tarnobrzegiem, a Rzeszowem, o długości około 60 km, w tym obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej. Łącznie wpłynęło 16 ofert, ale wszystkie znacznie przekroczyły zaplanowane kwoty.

Na sfinansowanie części pierwszej, czyli drogi od drogi ekspresowej (Zakrzów) do obwodnicy Nowej Dęby przeznaczono 8,97 mln zł. Najniższa oferta została wyceniona na 15,5 mln zł, a najwyższa na 20,79 mln zł.

Na część drugą, czyli fragment DK9 od obwodnicy Nowej Dęby do obwodnicy Kolbuszowej zaplanowano 5,4 mln zł, podczas gdy najniższa oferta opiewała na 9,8 mln zł, a najwyższa na 20,37 mln zł.

Na część trzecią, czyli drogę między obwodnicą Kolbuszowej, a węzłem na autostradzie A4 Rzeszów Zachód, zaplanowano kwotę 6,8 mln zł. Najniższa oferta opiewała na 10,8 mln zł, najwyższa na ponad 24 mln zł.

Szczegóły postępowania pod tym linkiem

You May Also Like