Obligacje skarbowe vs. korporacyjne. Poznaj kluczowe różnice!

Inwestowanie w obligacje to jeden ze stosunkowo pewnych i mniej ryzykownych sposobów na generowanie zysków, ale także dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Chcąc jednak przeznaczyć środki na ten typ instrumentów finansowych, stajesz przed wyborem pomiędzy obligacjami skarbowymi, a korporacyjnymi. Zrozumienie, na czym polegają różnice między nimi jest kluczowe, aby pozwolić Ci na podjęcie decyzji zgodnych z Twoją strategią i celami.

Obligacje skarbowe – co to takiego?

W najprostszy sposób możemy zdefiniować obligacje skarbowe jako dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Są one dostępne w wielu wariantach, w tym krótko-, średnio- i długookresowych. Ponadto rozróżniamy obligacje skarbowena te o stałym i zmiennym oprocentowaniu, indeksowane inflacją, a także np. zerokuponowe. Możesz je bez problemu zakupić na rynku wtórnym np. w domu maklerskim Michael / Ström, dzięki ich ofercie skierowanej do klientów indywidualnych pod adresem: https://michaelstrom.pl/oferta/obligacje-skarbowe.

Czym w takim razie są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne odróżniają się od skarbowych emitentem. W tym przypadku jego rolę pełnią przedsiębiorstwa w formie podmiotów posiadających osobowość prawną, prowadzących działalność gospodarczą lub spółek komandytowo-akcyjnych. Decydując się na wypuszczenie obligacji, pozyskują one finansowanie, które mogą przeznaczyć na różnego typu projekty. Są dostępne w formach zerokuponowych, ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem i różnymi terminami wykupu.

Inwestowanie w obligacje – różnice w ryzyku

Kluczową różnicą pomiędzy obligacjami skarbowymi a korporacyjnymi, jest stopień ryzyka. Te pierwsze uznawane są za stosunkowo bezpieczne ze względu na to, że emitentem jest Skarb Państwa, a więc to on odpowiada za nie swoim majątkiem. W przypadku obligacji korporacyjnych ryzyko niewypłacalności emitenta jest o wiele wyższe, ponieważ to prywatne przedsiębiorstwo. Tym samym jest ono narażone na liczne czynniki ekonomiczne i gospodarcze, które mogą wpłynąć na jego sytuację.

Jednak kwestie ryzyka przekładają się na dochód z inwestycji. Obligacje skarbowecharakteryzuje wyższa przewidywalność i bezpieczeństwo, ale przekłada się to na niższy potencjał zysków z inwestycji ze względu na stopę zwrotu tego rodzaju instrumentów finansowych w porównaniu do obligacji korporacyjnych. Chcąc zainwestować w którykolwiek z nich nie musisz się martwić tym, gdzie kupić obligacje. Dostęp do emisji korporacyjnych i rynku wtórnego obligacji skarbowych otrzymasz po założeniu swojego rachunku maklerskiego.

Jak wybrać odpowiednią opcję inwestycyjną?

Jako inwestor pod uwagę musisz brać przede wszystkim swoje cele oraz poziom tolerancji ryzyka. To m.in. na tej podstawie opracujesz swoją strategię związaną z lokowaniem pieniędzy. Jeśli cenisz sobie stabilność i bezpieczeństwo lub stawiasz pierwsze kroki na rynku obligacji, to może właśnie te emitowane przez Skarb Państwa będą wyborem dla Ciebie. Jeżeli natomiast zależy Ci na większych korzyściach finansowych, a Twoja tolerancja na ryzyko jest wyższa, zapewne bardziej zaciekawią Cię obligacje korporacyjne. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby dywersyfikować swój portfel, inwestując w oba rodzaje. Pamiętaj jednak, że w razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy eksperta.

Artykuł sponsorowany.