Rozprawa frankowa – o co pytają w sądzie?

Na rozprawie frankowej sąd może zadawać pytania dotyczące różnych aspektów sprawy, mające na celu ustalenie kluczowych okoliczności zawarcia umowy oraz wiedzy kredytobiorcy na temat ryzyka związanego z kredytem frankowym.

Przed rozprawą warto dobrze się przygotować i skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Prawnik może pomóc w zrozumieniu procesu sądowego, przygotowaniu odpowiedzi na pytania sądu oraz przedstawieniu solidnych dowodów na naruszenie przepisów prawa przez bank.

Kancelaria frankowa – najczęstsze pytania w sądzie

Pytania sądu mają na celu ustalenie, czy kredytobiorca miał pełną świadomość ryzyka związanego z kredytem we frankach szwajcarskich oraz czy bank dostarczył mu pełnych i jasnych informacji na temat warunków. Sąd stara się ustalić, czy kredytobiorca podjął świadomą decyzję o zaciągnięciu zobowiązania we frankach szwajcarskich, czy był odpowiednio poinformowany o ryzyku kursowym i czy bank wypełnił swoje obowiązki informacyjne. Jedne z początkowych pytań dotyczą daty zaciągnięcia zobowiązania oraz jego celu.

Pozostałe pytania na rozprawie

Sąd z pewnością zada pytania dotyczące decyzji o zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich zamiast w polskich złotych. To kluczowa kwestia. Profesjonalna kancelaria frankowa pomaga dobrze przygotować się do tej odpowiedzi, aby móc skutecznie bronić swoich praw na rozprawie frankowej.

Kolejne poruszane kwestie dotyczą nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt – czy była ona wynajmowana, przeznaczona na cele mieszkalne, czy komercyjne. Pojawią się także pytania dotyczące związku kredytu z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli taki związek istnieje. Sąd może zadać pytanie dotyczące zdolności kredytowej w złotówkach, w momencie zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich. Poza tym często padają pytania dotyczące tego, skąd kredytobiorca dowiedział się o możliwości zaciągnięcia kredytu w obcej walucie i czy był namawiany przez bank do tego rozwiązania. Na każde pytanie należy udzielić szczegółowej odpowiedzi, opierając się wyłącznie na faktach.

Artykuł partnera