Tarnobrzeg – info z 12 tygodnia roku 2024

Dzisiaj o upadku zwyczajów, planie na miejskie autobusy, o statystykach bezpieczeństwa, bilansie stref parkowania, ładzie, inwestycjach i oczywiście polityce.

Jak każe obyczaj?

Tęsknie wspominam Pierwszy Dzień Wiosny, ściśle związany z Wisłą. Od dzieciństwa wyprawy na palenie i topienie Marzanny, niech spływa sobie pozostałość. A teraz Marzanna to paliwo stałe, emiter dwutlenku węgla, a Marzanna zanieczyszczanie wód. Później chodziło się nad Wisłę, czasem w przebraniu, na Dzień Wagarowicza, a teraz od młodzieży słyszę, że trzy sprawdziany przewidziano. Upadek obyczajów, tych świeckich czy też pogańskich.

Ale co innego palmy. Niedziela palmowa wciąż świętowana, kolorowe tradycyjne, czy proste liście, dzieci, procesje. Widziałem młody kolorowy Tarnobrzeg z Tradycją, jakiego nie znam na co dzień. Osiołka pewnie już nikt nie zaangażuje na wjazd do Jeruzalem po aferkach z obrońcami zwierząt. Chociaż i cuda się zdarzały. Po ostatniej akcji ze zwierzętami i ich obrońcami niemi mowę odzyskiwali!

Dworzec i autobusy na nowo

Na najbliższej sesji radni zajmą się tematem inwestycji w nowy dworzec autobusowy przy ul. Kopernika i zakup autobusów. Tymczasem to etap wydatków na projekt z MOF.

Strefy płatnego parkowania

Chyba nie było tak szczegółowego rozliczenia finansowego SPP w centrum. Wpływy całkiem konkretne, abonamentów niewiele.

Polski Ład – druga edycja, mamy umowy

Podpisaliśmy umowę na remonty dróg z drugiej edycji Polskiego Ładu. Powinno być trochę sprawniej z realizacją, bo wielu wykonawców.

TSSE – będzie nowa hala na 10.000 m2

Nie pisałem o tym tydzień temu, a informacja warta odnotowania. ARP rozpoczyna budowę nowej hali o powierzchni 10800 m2, w tym 800m2 powierzchni biurowo-socjalnej, dla około 100 pracowników. Planowane zakończenie robót to luty-marzec 2026.

Bezpieczeństwo w mieście, czyli sprawozdania roczne Straży Miejskiej i Policji

Wiadomo, że jesteśmy miastem bezpiecznym. W zeszłym roku zero zabójstw, jedna ofiara śmiertelna wypadku komunikacyjnego.

Krótka zajawka z policyjnych statystyk poniżej.

Dłuższy tekst o działalności Straży Miejskiej

W Straży Miejskiej mamy obecnie 15 etatów, w tym komendanta, 6 starszych inspektorów, 2 młodszych specjalistów, 2 starszych strażników, 2 strażników i 2 młodszych strażników. W ciągu roku około 3000 razy Straż Miejska odpowiada na interwencje mieszkańców. Według analizy samej Straży stale rośnie liczba wykroczeń drogowych wymagających interwencji. W sumie, po wprowadzeniu stref płatnego parkowania nic dziwnego. W roku 2023 Strażnicy wystawili 1681 wezwań dla sprawców wykroczeń nieobecnych na miejscu zdarzenia.

Przy rosnącej liczbie wykroczeń można zwrócić uwagę na tendencję zmniejszania ilości pouczeń przy radykalnym wzroście ilości mandatów karnych. Jeszcze w roku 2021 tylko 358 na 1361 wykroczeń kończyło się mandatem (26%), obecnie to aż 605 mandatów na 1536 wykroczeń (39%). Szczegóły na poniższym obrazku. Kwota nałożonych na mieszkańców (głównie) kar wyniosła 62820 zł, 19 postępowań skierowano do sądu.

Poniżej wybrane informacje ze sprawozdania
W Tarnobrzegu zidentyfikowano 29 osób bezdomnych, z których większość nie jest zainteresowana przebywaniem w noclegowniach, bo nie można w nich spożywać alkoholu.
W roku 2023 33 osoby nietrzeźwe doprowadzono w celu wytrzeźwienia.
W zeszłym roku przeprowadzono 143 kontrole związane z utrzymaniem porządku i gospodarką odpadowo-ściekową.
Wyraźnie spadła liczba kontroli źródeł ogrzewania, opału i palenisk. W roku 2022 było to 123 przypadki, w roku 2023 tylko 43.
W sprawach związanych z utrzymywaniem zwierząt odnotowano 358 zgłoszeń.
Odholowano 3 nieużywane pojazdy (pisałem o tym w ostatniej tygodniówce), 14 pojazdów usunęli właściciele.
System monitoringu obejmuje obecnie 88 kamer. W minionym roku zaobserwowano 398 zdarzeń bezpośrednich, z czego 235 zdarzeń dotyczyło spożywania alkoholu, 9 niszczenia mienia, 73 to wykroczenia drogowe, 12 bójek. Zapis monitoringu wykorzystano w 394 przypadkach czynów zabronionych.
Od wiosny 2023 system kontroli wpłat nad Jeziorem jest w pełni zautomatyzowany dzięki kamerom umieszczonym na wjeździe i na wyjazdach z terenu.
W roku 2022 względem niepłacących za parkowanie nad Jeziorem zastosowano 349 pouczeń i nałożono 272 mandaty w wysokości 26810 zł. W roku 2023 było to 319 mandatów o wartości 32740 zł i 239 pouczeń.

Jest lipa na Zwierzyńcu

A nawet wiele lip. I dobrze. Męski element dębowy warto uzupełnić żeńskim lipowym.

Przeprawowe Mistrzostwa Polski

Impreza jak zawsze widowiskowa, zdjęcia mistrza Bogdana Myśliwca.

I materiał wideo

Siłownia MOSiRu po remoncie i doposażeniu

Nic tak nie motywuje do zmian jak konkurencja.

Miejskie Śniadanie Wielkanocne

Dobra tradycja warta podtrzymywania, póki są chętni do uczestnictwa, ci najważniejsi chętni. I wcale nie trzeba robić tam zdjęć! Ci najważniejsi nie tego potrzebują.

Kampania wyborcza, czyli każdy ma swoje liczby

Jak to w kampanii wyborczej, każdy ma swoje liczby, którymi próbuje się podeprzeć. Mówią, że liczby nie kłamią. Same z siebie nie.
Np. Paweł Bartoszek mówi ze sceny TDK o 45 tysiącach tarnobrzeżan, opierając się jak najbardziej na oficjalnych danych GUSu. Ale w jakim świetle stawia to miejskie służby, które wspominają o raptem 34 tysiącach deklaracji śmieciowych? To by znaczyło, że aż 1/4 mieszkańców działa w szarej strefie, poza miejskim systemem!

Według wicewojewody mamy 45 tysięcy nie tylko mieszkańców, ale nawet „wspaniałych dobrych ludzi”. Z tej samej sceny prezydent mówi, że „Są tacy, którzy nie umieją inaczej. Nie potrafią. Nie mogą znieść, że mogą być ludzie, którzy są pozytywni. Którzy potrafią wyciągnąć rękę, którzy umieją powiedzieć przepraszam, proszę, dziękuję.” Cytat a propos wrzutek, że prezydent w tej kampanii nie atakuje nikogo. Zdarza się, chociaż bardzo kulturalnie i w przemyślany sposób.

Dalej liczby
Pretendenci wyliczają, że zadłużenie miasta w tej kadencji wzrosło z bodajże 119 do 141 milionów złotych, mówią również o obligacjach i zastawieniu udziałów w Wodociągach, z kwotą do spłaty na około 70.000.000 zł. Do spłaty w cenie wody, bo jak inaczej? Niektórzy doliczają również sprzedane działki na kolejne kilkadziesiąt milionów, które zasiliły budżet miasta i już nie wrócą.

Co o zadłużaniu miasta mówi prezydent?
W rozmowie w TVL nie tylko mówi, ale i prezentuje planszę, że w latach 2018-2023 zwiększył zadłużenie miasta o raptem… 7 mln zł!
Jak to możliwe? Prezydent zupełnie pominął zastawienie Wodociągów, które rzeczywiście oficjalnie nie wlicza się w zadłużenie miasta. Obligacje nieważne. Wyliczając zadłużenie uwzględnił zapewne (akurat nic w tym złego) spłatę naszego zadłużenia w ZUS, którego nie wykazywano w WPFie. Kolejny tuniing to dobór zakresu czasowego, bez uwzględnienia tegorocznego budżetu, który wyciąga z nas kolejne kilkanaście milionów deficytu. I już – mamy ładny wynik na planszy.

Na prezydenckiej grafice jest dla porównania wskaźnik z wcześniejszych lat, przed jego rządami. Wzrost zadłużenia o 61 mln zł w latach 2009-2014. Trudno zaprzeczyć, że tak było – TPPT, wiadukt i droga od Mokrzyszowa po Miechocin itd. Wtedy nie było Polskiego Ładu, a zadłużenie rosło gwałtownie, w dodatku przy całkiem innej wartości pieniądza.

Może nas zatem być 34 lub 45 tysięcy.
Mogliśmy zadłużyć się na sporo ponad 100 mln zł (wliczając środki z działek), albo tylko na 7 mln zł. I to wszystko jednocześnie jest prawdą!
Zależy jakimi danymi który kandydat zechce się akurat pode(t/p)rzeć.

I od tego są media. Nie tylko żeby relacjonować co kto powiedział, ani czasem nie relacjonować co kto powiedział. Komentarz jest potrzebny, bo często idzie się pogubić, szczególnie przy zakopaniu się w swojej bańce informacyjnej. Punkowcy głosili zasadę, że oś sporu nie przebiega na liniach między zwykłymi obywatelami, ale między obywatelami, a politykami, stąd na wszelki wypadek na co dzień, a szczególnie w kampanii wyborczej warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Warto, jeśli nawet liczby każdy ma swoje. I nie trzeba być wcale partyjnym żeby być politykiem 🙂

Przegląd kampanii wyborczej

KWW Razem dla Tarnobrzega

Konwencja wyborcza w TDK z ogłaszaniem poparcia i prezentacją kandydatów. Partia też jest – oficjalne poparcie dla Dariusza Bożka od PSL. Nowa informacja to kontakt ze strony PKP w sprawie remontu dworca. Dobrze! Sama konwencja dobrze zorganizowana, rodzinne opowieści sympatyczne.

Według tego co mówił Władysław Stępień, szansą dla młodych z Tarnobrzega ma być… wyjazd do pracy na Ukrainę. Chodzi o peeselowskie dojścia w zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorstw w odbudowę Ukrainy po wojnie.

Wywiad w TVL

Długa i przyjazna rozmowa

I kolejne materiały inwestycyjne

KWW Koalicji Obywatelskiej

Konferencja i sadzenie drzewek na os. Przywiśle – wiadomo do czego nawiązanie.

Spotkania osobiste z wyborcami

I kilka ładnych wizualizacje
A wszystko co Jordanowskie mi się podoba 🙂

KWW My Tarnobrzeżanie

Konwencja wyborcza w ŚDK

Przyzwoity poziom, piosenka, głosy poparcia, kwiaty, wzruszające momenty.

Wywiad w TVL

Materiał o zagrożeniu dla Jeziora

Wywiad pod Szczerbcem

Kandydatka często w redakcjach pozatarnobrzeskich wypowiada się swobodniej.

Oryginalny materiał kandydata na radnego

I popularny świeży materiał innego kandydata na radnego, ponad 90 tys. odsłon na Tiktoku, ponad 6800 serduszek i ponad 680 komentarzy.

@krl.manas

♬ dźwięk oryginalny – Król Manas

KWW Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich

Kandydatka postawiła na spotkania osobiste, przemierza zatem kolejne ulice i osiedla. W sieci liczne materiały, chociażby ten poniżej.
To działa, bardziej niż banery, pracy sporo.

KWW Tomasza Stróża Łączy Nas Tarnobrzeg

Widać zmianę tonów z pro na kontra i pewnie tak już zostanie. Po linii nauczycielsko-dyrektorskiej Tomasz Stróż wystawia świadectwo z ocenami dla Dariusza Bożka. Po doborze przedmiotów widzę autorski program nauczania 😉

Potencjalna wiceprezydentka z komentarzem do wypowiedzi Dariusza Bożka

KWW Norberta Kolano

Nic szczególnie zapadającego w pamięć nie znalazłem w tym tygodniu, wrzucam zatem ulotki z prezentacją kandydatów na radnych.

KWW Łukasza Nowaka

Konwencja wyborcza na sali kameralnej TDK.
Siła spokoju mi pasuje. Tadeusz Mazowiecki miał takie hasło z tego co pamiętam. Pamiętam też tamte wybory i wyniki.

Omówienie kolejnych punktów programu wyborczego

Trzecia Droga i kandydaci do Sejmiku

Prognoza Marcina Palade dla Podkarpacia

Malutka sonda na forum

Malutka ze względu na niewielką próbę, jako ciekawostka.
https://www.tarnobrzeg.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=14015

Kampania negatywna nadchodzi?

Wciąż mamy bardzo łagodną kampanię, ale nie wiem czy ten czas się właśnie nie kończy. Z tego co się pojawiło dzisiaj na fejsie i z kolejnych zapowiedzi, może się zrobić atak brudny jak nigdy do tej pory, chociaż w sumie po tym źródle innego się nie spodziewam.
A chwaliłem kiedyś na forum tarnobrzeską klasę polityczną za powściągliwość i klasę.

To na koniec informacja – przez kolejny tydzień mogę mieć utrudniony dostęp do Internetu. Zamiast kawy będą herbaty.
Pilnujcie Tarnobrzega! 🙂

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like