Oświadczenia KWW Dariusza Bożka w sprawie procesów w trybie wyborczym

Od pełnomocnika komitetu KWW Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega otrzymałem dwa oświadczenia w sprawie dwóch procesów w trybie wyborczym. Żaden jeszcze się nie zakończył, ale to przedostatni moment na przekazywanie informacji.

Oświadczenie w sprawie procesu z Tomaszem Stróżem

W sytuacji, gdy z przyczyn jak opisane poniżej, do tej pory nie doszło do sądowego rozstrzygnięcia, uważamy za konieczne odnotowanie z tej kampanii wyborczej sprawy w 24-godzinnym trybie wyborczym z wniosku Dariusza Bożka.
Czy 100 mln zł miejskich pieniędzy to dużo czy mało?
Czy rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność i odwaga to cechy, które powinien mieć Prezydent Tarnobrzega?

My uważamy, że tak, ponieważ:
– każda złotówka miejskich pieniędzy jest ważna i należy o nią dbać,
– każdy człowiek powinien cechować się rzetelnością i prawdomównością, a jeśli popełni błąd, musi się do niego przyznać, przeprosić i ponieść konsekwencje niewłaściwego postępowania.

Wydaje się, że Pan Tomasz Stróż, kandydat na urząd Prezydenta Tarnobrzega, a zawodowo ( co ważne) nauczyciel, wychowawca młodzieży i dyrektor tarnobrzeskiego liceum prezentuje odmienne poglądy w tym względzie. Na konferencji prasowej w dniu 22 marca 2024 r. Pan Tomasz Stróż powiedział: „sytuacja finansowa, jak państwo wiecie miasta, także ciągle wzrastające zadłużenie, to jest wynik nieprzemyślanych decyzji. Zadłużenie miasta z końcem 2018 r. wynosiło 19 750 000, tak w przybliżeniu. W roku 2023 już 127 360 000, natomiast budżet na rok 2024 zakłada zadłużenie, zaciąganie kolejnych zobowiązań, co w rezultacie doprowadzi do zadłużenia w przybliżeniu powyżej 141 000 000 zł”. Rzecz w tym, że wystarczy poświęcić minutę, by na stronie BIP Miasta Tarnobrzega znaleźć Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 r., gdzie już na 3 stronie znajduje się zapis, że zobowiązania miasta na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 115.750.077 zł. Tomasz Stróż pomylił się zatem o blisko 100 000 000 zł (słownie: STO MILIONÓW ZŁOTYCH)

W związku z bezzasadnym sugerowaniem Prezydentowi Miasta Tarnobrzega Dariuszowi Bożkowi niegospodarności, złożył on do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wniosek w 24-godzinnym trybie wyborczym o zakazanie Tomaszowi Stróżowi mówienia nieprawdy, publikację sprostowania i przeprosin, wpłacenie kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego działającej w Tarnobrzegu i pokrycie kosztów postępowania.

Sprawa zawisła pod sygn. akt Ns 50/24 i w dniu 4 kwietnia 2024 r. o odbyło się posiedzenie Sądu. Jakie stanowisko przyjął Pan Tomasz Stróż? Stwierdził w pisemnej odpowiedzi, że „w niezaaranżowanej wypowiedzi, przez ludzką pomyłkę i roztargnienie skupił się na końcowej kwocie, przez co zapomniał ująć 100.000.000” (sic!). Równocześnie zawnioskował o oddalenie wniosku Dariusza Bożka, co dawałoby Panu Stróżowi możliwość dalszego „zapominania” o 100 mln zł w wypowiedziach publicznych. Pan Tomasz Stróż nie przyjął również ugodowej propozycji pełnomocnika wnioskodawcy, by po prostu na konferencji prasowej przyznał się, że podał nieprawdziwą informację, sprostował ją i przeprosił Dariusza Bożka za podanie nieprawdy, bez jakichkolwiek dalszych roszczeń. Pan Stróż równocześnie złożył bezzasadny wniosek o wyłączenie sędziego, tylko po to, by posiedzenie zostało odroczone i by orzeczenie nie zapadło przed 7 kwietnia 2024 r. Nie był więc w stanie nie tylko przyznać się do błędu i za błąd przeprosić, ale przede wszystkim nie miał odwagi stanąć przed Sądem, przekonywać do swoich racji, a w przypadku przegranej ponieść odpowiedzialność za swój czyn.

Oświadczenie w sprawie procesu z Norbertem Mastalerzem

Zdaniem sądu Norbert Mastalerz mówił nieprawdę.
Dosłownie na kilka godzin przed ciszą wyborczą, pomimo uciekania się Norberta Mastalerza do zabiegów mających na celu przedłużenia postępowania, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu rozstrzygnął sprawę w trybie wyborczym z wniosku Dariusza Bożka.

Wniosek dotyczył rozpowszechniania przez Norberta Mastalerza nieprawdy, jakoby Dariusz Bożek pozostawał wiceprezesem Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg, podczas gdy stowarzyszenie to dwa lata wcześniej weszło w stan likwidacji, a z KRS zostało wykreślone we wrześniu 2022 r.

Warto zaznaczyć, że uczestnik sprawy, Norbert Mastalerz nie zdecydował się na odważne poddanie się rozstrzygnięciu Sądu, ale wybrał drogę przedłużania postępowania. Najpierw złożył wniosek o wyłączenie sędziego, a po oddaleniu wniosku, po sześciu dniach złożył kolejny, o uzasadnienie. Pomimo tych zabiegów w piątek, 5 kwietnia br. sąd rozpoznawszy sprawę nakazał Norbertowi Mastalerzowi publikację sprostowania na jego profilu internetowym na platformie Facebook, zarówno na stronie: norbertrobert.mastalerz, jak i prezydentnorbertmastalerz o treści:

„SPROSTOWANIE. W Dniu 10 marca 2024 r. na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Miechocin w Tarnobrzegu powiedziałem nieprawdę jakoby Dariusz Bożek nadal pozostawał Wiceprezesem Stowarzyszenia „Moje Miasto Tarnobrzeg”. W rzeczywistości Stowarzyszenie to zostało zlikwidowane już w dniu 30 września 2022 r. Norbert Mastalerz”.

Jak czytamy w orzeczeniu, sprostowanie ma być umieszczone przez okres 72 godzin jako post przypięty, a publikacja winna być dokonana w terminie 48 godzin od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Orzeczenie uprawomocni się po ewentualnym rozstrzygnięciu zażalenia Norberta Mastalerza przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

A krótki komentarz odadminowy pewnie na forum w wątku kampanijnym.

Szeroki komentarz Norberta Mastalerza na poniższym materialne NW24

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like