Do czego potrzebujesz świadectwa energetycznego nieruchomości?

Świadectwo energetyczne nieruchomości to dokument informujący o poziomie zużycia energii oraz emisji CO2 przez budynek. W zużycie to wlicza się ogrzanie obiektu, wody oraz użytkowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dlaczego możesz potrzebować takiego dokumentu? Kiedy będzie on nie tylko dokumentacją z praktycznymi informacjami dotyczącymi rozwiązań energetycznych danego budynku, ale też obowiązkiem wymaganym przez prawo? Sprawdź i dowiedz się, czy potrzebujesz świadectwa dla posiadanej nieruchomości.

Nowe przepisy prawne

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na coraz bardziej rygorystyczne przepisy Unii Europejskiej dotyczące polityki środowiskowej. Już sam fakt wprowadzenia świadectwa przez UE ma na celu podkreślenie konieczności zmian w zakresie polityki energetycznej państw członkowskich. Od kwietnia ubiegłego roku posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe dla budynków przeznaczonych do sprzedaży lub na wynajem. Kolejne zmiany prawne wchodzą w życie 28 kwietnia 2024 roku. Od tej daty świadectwo energetyczne nieruchomości będzie wymagane dla każdego budynku indywidualnego, wielorodzinnego, a także mieszkania. Dotyczy to też starszych obiektów, wybudowanych przed 2009 rokiem. Certyfikat taki możesz uzyskać od specjalistów z firmy https://domoweswiadectwo.pl/, a kodem GRH10PLUSZN uzyskasz zniżkę.

Większa świadomość energetyczna

Wprowadzenie powyższych przepisów prawnych to jedna kwestia. Druga natomiast to fakt, co mają one ze sobą nieść. Większa świadomość dotycząca zużywanej energii ma przekładać się na stosowanie efektywniejszych rozwiązań w budownictwie. Z certyfikatu dowiesz się, co warto w tym zakresie poprawić. Możliwe, że np. poprzez zwykłą wymianę okien w nieruchomości, będziesz mógł zaoszczędzić na kosztach jej ogrzewania, co przełoży się z kolei na mniejszą emisję CO2 do atmosfery.

Zmiany na rynku mieszkaniowym

Wprowadzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może przełożyć się też na duże zmiany na rynku sprzedaży i wynajmu mieszkań, a także domów i obiektów użytkowych. Budynki o niższych klasach uzyskanych w certyfikacie mogą stać się znacznie mniej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców i najemców. Po pierwsze, niska klasa energetyczna będzie oznaczała większe koszty eksploatacji danej nieruchomości. Po drugie natomiast, można spodziewać się, że w najbliższych latach Unia Europejska będzie wprowadzać kolejne przepisy, zobowiązujące do wprowadzania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Ma to doprowadzić do takiej sytuacji, aby na rynkach nie było już budynków o najniższych klasach uzyskanych w wyniku audytów energetycznych. Dla nabywcy decyzja o zakupie takiej nieruchomości może zatem oznaczać kolejne, dodatkowe koszty związane z jej modernizacją w najbliższych kilku latach.

Artykuł partnera