Rozpoczyna się remont ul. Garażowej

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 kwietnia br. rozpoczyna prace drogowe na ul. Garażowej w Tarnobrzegu. Na najbliższy czwartek i piątek, 11 i 12 kwietnia, planowana jest rozbiórka nawierzchni bitumicznej, tzw. frezowanie, w związku z tym wykonawca robót, spółka RDM, prosi mieszkańców ul. Garażowej oraz użytkowników garaży o bezwzględne usunięcie pojazdów z pasa drogowego. Jednocześnie RDM prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu pieszym i pojazdami aż do czasu zakończenia inwestycji, które to planowane jest na połowę listopada tego roku. W czasie postępu prac będą wprowadzane konieczne czasowe zmiany w organizacji ruchu, o których wykonawca na bieżąco będzie informował. Spółka RDM przeprasza za nieuniknione przy realizacji inwestycji utrudnienia.

Przebudowie podlega cała ul. Garażowa na dwóch odcinkach: liczącym 304 mb odcinku łączącym ul. Sienkiewicza i ul. Kwiatkowskiego oraz liczącym 162 mb odcinku przy bloku nr 8 i 10 a. Docelowo zmodernizowana ulica będzie miała szerokość jezdni 5,5 m i prawostronny chodnik o szerokości 2 m. Przebudowie podlegają również parkingi przed blokami 8 i 10 a oraz wjazdy do garaży oraz do posesji prywatnych. Ulica będzie wyposażona w  nowe oświetlenie ledowe, kanał technologiczny oraz kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. Zaprojektowano również dwa nowe przejścia dla pieszych,  na wysokości sklepu elektrycznego oraz myjni samochodowej.

Wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Garażowej w Tarnobrzegu”  wynosi 2 105 500 zł. Ulica realizowana jest w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, z dofinansowaniem rządowym w wys. 80 proc. wartości inwestycji.

Info: RDM

You May Also Like