Nasadzenia kompensacyjne

Od 15 kwietnia br. zaplanowano prace związane z nasadzeniem nowych drzew i krzewów na osiedlu Dzików. Postęp prac będzie zależał od pogody, ale powinny się one zakończyć do końca miesiąca. Osiedlową przestrzeń wzbogacą jarząby szwedzkie, tawuła szara, białe róże i krzewuszki cudowne. Nasadzenia nowych krzewów i drzew to część zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega”, a konkretnie zadanie nr 1: Przebudowa dróg: Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej. W przyszłym tygodniu, wzdłuż tych ulic będą prowadzone nasadzenia.

Zgodnie z projektem, przy ul. Konfederacji Dzikowskiej posadzone zostaną 22 jarząby szwedzkie, przy ul. Marczaka – 7 sztuk jarząbu szwedzkiego i przy ul. Tarnowskiego – 25 sztuk jarząbu szwedzkiego. Ponadto, przy ul. Marczaka i Tarnowskiego nasadzone zostanie 75 m2 tawuły szarej, a na rondzie, na pow. 103 m2 nasadzona zostanie róża biała i krzewuszka cudowna. Nowe drzewa już zostały nasadzone także przy ul. Kochanowskiego i ul. Moniuszki. Na ul. Kochanowskiego pojawiły się 34 nowe drzewka, na ul. Moniuszki posadzono 20 drzew.

Info/fot. UM